ป้ายชื่อกำกับ "ท้าวมหาพรหม"

พระเครื่องคเณศร รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328


ท้าวมหาพรหม ปางประทานพร          ๑ เดียวในโลก วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง รุ่นแรกของวัด   เปิดจองครับ

ท้าวมหาพรหม ปางประทานพร ๑ เดียวในโลก วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง รุ่นแรกของวัด เปิดจองครับ

ที่สุดแห่งการรวมศาสตร์และอำนาจคุณวิเศษไว้อย่างครบถ้วน ภาพมหายันต์ท้าวมหาพรหม ...

องค์ท้าวมหาพรหมธาดา” เปิดจองครับ

องค์ท้าวมหาพรหมธาดา” เปิดจองครับ

-พิธีพุทธาภิเษก : พระอาจารย์นิคม วัดป่าไตรภูมิสัทธรรม จ.มหาสารคาม

ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ ผู้มีฤทธิ์อันมหาศาลพิชิตมารแห่งโลกวิญญาณคุ้มครอง ปัดเป่าขจัดสิ่งไม่ดี เปิดจองครับ

ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ ผู้มีฤทธิ์อันมหาศาลพิชิตมารแห่งโลกวิญญาณคุ้มครอง ปัดเป่าขจัดสิ่งไม่ดี เปิดจองครับ

พระอาจารย์วราห์ ได้มตตาปลุกเสกอธิฐานจิตท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256

หน้า 1 / 1