พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

“ บุญหมั่นสร้าง  ทานหมั่นทำ  ศีลหมั่นถือ  ความดีซื้อไม่ได้  ขายไม่หมด ”
พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย)  วัดคลองขนอน  จ.ราชบุรี
สร้างเหรียญพระสีวลี  มีกิน มีใช้ ไม่อดอยาก , เสกลูกอมสมปรารถนา ร้อยไหมเจ็ดสีให้ทำบุญ
..........................
#พระครูโสภิตอาจารวัตร  หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันในนาม  “ หลวงปู่รวย  อาจาโร ”  เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน  ตำบลวัดเพลง  เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  ผู้มีวัตรปฏิบัติ  ปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอีกรูปหนึ่งในปัจจุบัน  ด้วยวัตรปฏิบัติอันเรียบง่าย  สมถะ  เข้าพบเข้าหาง่าย  จึงเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสของชาวบ้านเป็นอย่างมาก   หลวงปู่รวย  ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ใจ  วัดเสด็จ  เคยบวชเรียนกับหลวงปู่ใจมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อย  ได้ร่ำเรียนตำราสายวิชาอาคมขลังมาจากหลวงพ่อเนื่อง  วัดจุฬามณี   เรียนอักขระขอม  และการนั่งกรรมฐานจากหลวงพ่อหยอด  วัดแก้วเจริญ  เรียนวิชาตำราพระเวทย์จากหลวงพ่อคลี่  วัดประชาโฆสิตาราม  และหลวงพ่อม่วง  วัดยางงาม  มาอย่างเจนจบครบถ้วนกระบวนความ  จากที่ได้สอบถามหลวงปู่รวย  ท่านกล่าวว่าเคยได้ศึกษาวิชาตำราของหลวงพ่อบุญ  วัดวังมะนาว  จากโยมลุงมาอีกด้วย  และยังมีอีกหลายคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เอ่ยนาม    ฉะนั้นจึงไม่แปลงเลย   ที่เมื่อคราวใดหลวงปู่สร้างวัตถุมงคล   เพื่อมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญกับท่าน  จะก่อเกิดประสบการณ์ดีๆต่างนานา   ไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตา  มหาเสน่ห์  มหานิยม  เป็นที่ชมชอบ  ทำมาค้าขายขึ้น   มั่งมีทวีทรัพย์   แคล้วคลาดปลอดภัยในวาระเหตุต่างๆ   ก็ด้วยหลวงปู่ได้ร่ำเรียนวิชามาอย่างรู้จริง   ปลุกเสกของได้เข้มขลังจนเห็นแจ้งเป็นที่ประจักษ์   จึงถือได้ว่าหลวงปู่รวย  อาจาโร รูปนี้  เป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งในปัจจุบันที่น่าจับตา  น่าไปกราบศรัทธาในบารมีท่านเป็นยิ่งนัก
#เหรียญพระสีวลี  (มีกิน  มีใช้  ไม่อดอยาก)
    พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี   ถือเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า   นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก  ๘๐ องค์   ที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล   ท่านเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์   ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร   บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง    และหลังจากผนวช    ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต    ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์   ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง  “ ผู้มีลาภมาก ”
คนไทยเชื่อว่า   ผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว   จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา   ซึ่งตำราแต่เก่าก่อนเคยกล่าวไว้ว่า   สมัยพุทธกาลมีหญิงสาวคนหนึ่ง   ซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่า  “ สุภาวดี ”   นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา  และ  นับถือพระสีวลีเถระเป็นอย่างยิ่ง   เมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง   พระสีวลีก็ให้ศีล  และ  ให้พรว่า  “ จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน   เงินทองจากการค้าขาย   เงินทองไหลมาเทมา   สมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยเถิด ”   หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระสีวลีเถระแล้ว   ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใด   ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า   มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป   ซึ่งนางสุภาวดีนั้นเป็นที่รู้จักของคนไทยในอีกนามหนึ่งว่า   “ แม่นางกวัก ”   นั่นเอง
ด้วยเหตุแห่งบารมีของพระสีวลีเถระเจ้า   ผู้มีลาภสักการะมาก   เป็นผู้ที่อุดมด้วยโภคทรัพย์นานาประการทั้งปวง   หลวงปู่รวยท่านจึงได้จัดสร้างเหรียญพระสีวลีนี้   เพื่อให้เหล่าศิษย์ได้มีสุดยอดของดีๆไว้บูชา   ไม่ว่าจะทำมาค้าขาย   หรือ  กระทำกิจการงานอันใดใด   ติดต่อเจรจาทำธุรกิจ   ให้ตั้งจิตมั่น   อธิษฐานอาราธนาบูชาต่อพระสีวลีนี้   โบราณจารย์ท่านว่า   “ จักบังเกิดลาภผลพูนทวี   จักมั่งมีเงินทอง   จักร่ำรวยทรัพย์นับไม่ถ้วน ”   ถือเป็นของดีชั้นสูง   ที่ควรค่าน่ามีไว้บูชาติดตัว   จัดสร้างไว้   ๓  เนื้อ  ๔  รายการ คือ.
๑.    เนื้อเงิน  ตอกโค๊ตพิเศษ  ๓  รวย  สร้าง  ๑  เหรียญ  (ไม่มีให้บูชา)
๒.    เนื้อเงิน   สร้าง   ๒๙๙  เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๑,๕๐๐  บาท
๓.    เนื้อทองแดง   สร้าง   ๕,๔๙๙   เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๒๐๐  บาท
๔.    เนื้อทองเหลือง  สร้าง   ๕,๔๙๙   เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๒๐๐  บาท
#หมายเหตุ   เนื้อเงินตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับไว้ทุกเหรียญ , เนื้อทองแดง และ เนื้อทองเหลือง  ตอกโค๊ตกำกับอย่างเดียว
#พระคาถาบูชาเหรียญพระสีวลี   ตั้งนะโม  ๓ จบ  แล้วว่า  “ นะชาลีติ ”
#ลูกอมสมปรารถนา   (ร้อยไหมเจ็ดสี)
แม้นคิดอ่านการใด   คาดหวังถึงสิ่งไหน   ก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาได้ในไม่ช้า   หลวงปู่รวยสร้างเครื่องรางดีๆ   ที่มีฤทธิ์เอกอุประจุพุทธคุณเอาไว้ให้บูชา   ดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นของธรรมดาในสายตา   แต่วิชาที่ประสิทธิ์ไว้นี้ไม่ธรรมดาเลย   กล่าวเอ่ยตามตำรับให้ใช้ไม้มะยมตายพราย  (ยืนต้นตายเองโดยธรรมชาติ)   คัดเฉพาะกิ่งที่ชี้ไปทางทิศตะวันออก และ ทิศเหนือ   อุปเท่ห์คิดอ่านการใดก็มีทางออก   มีปัญหาติดขัดก็มีทางแก้ไขได้   อยู่เหนือคน   เหนืออุปสรรคทั้งปวง   อีกทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งของอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ   ที่มีพุทธคุณในตัวด้านเมตตา   เจรจา  ให้โชคลาภ   มีไว้ค้าขายดี   มีแต่คนรัก  มีแต่คนนิยมชมชอบเรา
    หลวงปู่ได้จารยันต์ประจำตัวท่านให้   “ รวย รวย รวย ”   กันถ้วนหน้า   ประสิทธิ์วิชาให้บังเกิดแต่ความสำเร็จ   ไม่ว่าจะคิด   จะอ่าน  จะเดินทาง   จะประสงค์กระทำสิ่งไหนๆ   ก็สำเร็จสมปรารถนาได้โดยเร็วพลัน   อีกทั้งยังมีดีในเรื่องมหาเสน่ห์เมตตา   แม้นพบหน้าประสบเนตร   จะก่อเหตุแห่งความรัก  และเมตตา  มีแต่ผู้คนมาเอ็นดูอย่างน่าประหลาด    ใช้บูชาได้ทุกเพศวัย   ร้อยไว้ด้วยไหมเจ็ดสี   เกิดแต่สิ่งดีๆสำหรับคนที่เกิดในทุกๆวัน   หากใครที่มีลูกอมสมปรารถนานี้ไว้บูชา    ตั้งจิตภาวนาอธิษฐานอาราธนาเอาไว้ให้มั่น   สำเร็จ  สัมฤทธิ์  ประสิทธิผล   ดลความสำเร็จไม่ช้าเลยฯ   จัดสร้างไว้ได้   ๑,๔๙๙  ลูก   ร่วมทำบุญบูชาลูกล่ะ   ๑๕๐   บาท   (ตอกโค๊ตกำกับไว้ทุกลูก)
#พระคาถาบูชาลูกอมสมปรารถนา   (ตั้งนะโม  ๓  จบ  แล้วว่า)
นะอุกะอะ   นะมะมะอะ   มะอุมะนะ   อะนะอะมะ   อะอุอุมะ   อุนะอุอะฯ
#วัตถุประสงค์    ปัจจัยรายได้จากการร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล   นำสมทบทุนสร้างศาลาฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)  ให้แล้วเสร็จต่อไป
#สอบถามรายละเอียดได้คเณศร 
☎️‭062-939-4462‬
☎️081-425-6328
‼️สำนักงานใหญ่‼️
📌หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ราม2 แยก3-1 แขวงดอกไม้ เขต.ประเวศ กทม 
http://line.me/ti/p/~Kanesorn
🆔ไอดีลาย Kanesorn
🆔หรือลายแอดตามลิงค์ด้านล่างนี้คับ
https://line.me/R/ti/p/%40kanesorn
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
🖥www.kanesorn.com🖥#

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

หลวงปู่พา อธิวโร วัดบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ท้าวเวสสุวรรณ”จักรพรรดิ์” บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่พา อธิวโร วัดบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ท้าวเวสสุวรรณ”จักรพรรดิ์” บูชาได้แล้วครับ
พระเกจิผู้สำเร็จเจโตปริยญาณ ศิษย์เอกกลวงปู่มุม วัดประสาทเยอร์ผู้วิเศษแห่ง ศรีสะเกษผู้สืบสานวิทยาคมหลวงปู่หมุน พระอนิเจ้าแห่งวัดบ้านจาน

หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ รุ่นแก้วสารพัดนึก ปี 2557 บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ รุ่นแก้วสารพัดนึก ปี 2557 บูชาได้แล้วครับ
พระรูปเหมือนพิมพ์เตารีด เนื้อดินผงว่านดำโรยผงตะไบรูปหล่อเบ้าทุบรุ่นเสาร์ 5 ปี 2543