พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

“ บุญหมั่นสร้าง  ทานหมั่นทำ  ศีลหมั่นถือ  ความดีซื้อไม่ได้  ขายไม่หมด ”
พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย)  วัดคลองขนอน  จ.ราชบุรี
สร้างเหรียญพระสีวลี  มีกิน มีใช้ ไม่อดอยาก , เสกลูกอมสมปรารถนา ร้อยไหมเจ็ดสีให้ทำบุญ
..........................
#พระครูโสภิตอาจารวัตร  หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันในนาม  “ หลวงปู่รวย  อาจาโร ”  เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน  ตำบลวัดเพลง  เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  ผู้มีวัตรปฏิบัติ  ปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอีกรูปหนึ่งในปัจจุบัน  ด้วยวัตรปฏิบัติอันเรียบง่าย  สมถะ  เข้าพบเข้าหาง่าย  จึงเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสของชาวบ้านเป็นอย่างมาก   หลวงปู่รวย  ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ใจ  วัดเสด็จ  เคยบวชเรียนกับหลวงปู่ใจมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อย  ได้ร่ำเรียนตำราสายวิชาอาคมขลังมาจากหลวงพ่อเนื่อง  วัดจุฬามณี   เรียนอักขระขอม  และการนั่งกรรมฐานจากหลวงพ่อหยอด  วัดแก้วเจริญ  เรียนวิชาตำราพระเวทย์จากหลวงพ่อคลี่  วัดประชาโฆสิตาราม  และหลวงพ่อม่วง  วัดยางงาม  มาอย่างเจนจบครบถ้วนกระบวนความ  จากที่ได้สอบถามหลวงปู่รวย  ท่านกล่าวว่าเคยได้ศึกษาวิชาตำราของหลวงพ่อบุญ  วัดวังมะนาว  จากโยมลุงมาอีกด้วย  และยังมีอีกหลายคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เอ่ยนาม    ฉะนั้นจึงไม่แปลงเลย   ที่เมื่อคราวใดหลวงปู่สร้างวัตถุมงคล   เพื่อมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญกับท่าน  จะก่อเกิดประสบการณ์ดีๆต่างนานา   ไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตา  มหาเสน่ห์  มหานิยม  เป็นที่ชมชอบ  ทำมาค้าขายขึ้น   มั่งมีทวีทรัพย์   แคล้วคลาดปลอดภัยในวาระเหตุต่างๆ   ก็ด้วยหลวงปู่ได้ร่ำเรียนวิชามาอย่างรู้จริง   ปลุกเสกของได้เข้มขลังจนเห็นแจ้งเป็นที่ประจักษ์   จึงถือได้ว่าหลวงปู่รวย  อาจาโร รูปนี้  เป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งในปัจจุบันที่น่าจับตา  น่าไปกราบศรัทธาในบารมีท่านเป็นยิ่งนัก
#เหรียญพระสีวลี  (มีกิน  มีใช้  ไม่อดอยาก)
    พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี   ถือเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า   นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก  ๘๐ องค์   ที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล   ท่านเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์   ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร   บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง    และหลังจากผนวช    ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต    ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์   ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง  “ ผู้มีลาภมาก ”
คนไทยเชื่อว่า   ผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว   จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา   ซึ่งตำราแต่เก่าก่อนเคยกล่าวไว้ว่า   สมัยพุทธกาลมีหญิงสาวคนหนึ่ง   ซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่า  “ สุภาวดี ”   นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา  และ  นับถือพระสีวลีเถระเป็นอย่างยิ่ง   เมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง   พระสีวลีก็ให้ศีล  และ  ให้พรว่า  “ จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน   เงินทองจากการค้าขาย   เงินทองไหลมาเทมา   สมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยเถิด ”   หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระสีวลีเถระแล้ว   ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใด   ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า   มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป   ซึ่งนางสุภาวดีนั้นเป็นที่รู้จักของคนไทยในอีกนามหนึ่งว่า   “ แม่นางกวัก ”   นั่นเอง
ด้วยเหตุแห่งบารมีของพระสีวลีเถระเจ้า   ผู้มีลาภสักการะมาก   เป็นผู้ที่อุดมด้วยโภคทรัพย์นานาประการทั้งปวง   หลวงปู่รวยท่านจึงได้จัดสร้างเหรียญพระสีวลีนี้   เพื่อให้เหล่าศิษย์ได้มีสุดยอดของดีๆไว้บูชา   ไม่ว่าจะทำมาค้าขาย   หรือ  กระทำกิจการงานอันใดใด   ติดต่อเจรจาทำธุรกิจ   ให้ตั้งจิตมั่น   อธิษฐานอาราธนาบูชาต่อพระสีวลีนี้   โบราณจารย์ท่านว่า   “ จักบังเกิดลาภผลพูนทวี   จักมั่งมีเงินทอง   จักร่ำรวยทรัพย์นับไม่ถ้วน ”   ถือเป็นของดีชั้นสูง   ที่ควรค่าน่ามีไว้บูชาติดตัว   จัดสร้างไว้   ๓  เนื้อ  ๔  รายการ คือ.
๑.    เนื้อเงิน  ตอกโค๊ตพิเศษ  ๓  รวย  สร้าง  ๑  เหรียญ  (ไม่มีให้บูชา)
๒.    เนื้อเงิน   สร้าง   ๒๙๙  เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๑,๕๐๐  บาท
๓.    เนื้อทองแดง   สร้าง   ๕,๔๙๙   เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๒๐๐  บาท
๔.    เนื้อทองเหลือง  สร้าง   ๕,๔๙๙   เหรียญ   ร่วมทำบุญบูชาเหรียญล่ะ   ๒๐๐  บาท
#หมายเหตุ   เนื้อเงินตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับไว้ทุกเหรียญ , เนื้อทองแดง และ เนื้อทองเหลือง  ตอกโค๊ตกำกับอย่างเดียว
#พระคาถาบูชาเหรียญพระสีวลี   ตั้งนะโม  ๓ จบ  แล้วว่า  “ นะชาลีติ ”
#ลูกอมสมปรารถนา   (ร้อยไหมเจ็ดสี)
แม้นคิดอ่านการใด   คาดหวังถึงสิ่งไหน   ก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาได้ในไม่ช้า   หลวงปู่รวยสร้างเครื่องรางดีๆ   ที่มีฤทธิ์เอกอุประจุพุทธคุณเอาไว้ให้บูชา   ดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นของธรรมดาในสายตา   แต่วิชาที่ประสิทธิ์ไว้นี้ไม่ธรรมดาเลย   กล่าวเอ่ยตามตำรับให้ใช้ไม้มะยมตายพราย  (ยืนต้นตายเองโดยธรรมชาติ)   คัดเฉพาะกิ่งที่ชี้ไปทางทิศตะวันออก และ ทิศเหนือ   อุปเท่ห์คิดอ่านการใดก็มีทางออก   มีปัญหาติดขัดก็มีทางแก้ไขได้   อยู่เหนือคน   เหนืออุปสรรคทั้งปวง   อีกทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งของอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ   ที่มีพุทธคุณในตัวด้านเมตตา   เจรจา  ให้โชคลาภ   มีไว้ค้าขายดี   มีแต่คนรัก  มีแต่คนนิยมชมชอบเรา
    หลวงปู่ได้จารยันต์ประจำตัวท่านให้   “ รวย รวย รวย ”   กันถ้วนหน้า   ประสิทธิ์วิชาให้บังเกิดแต่ความสำเร็จ   ไม่ว่าจะคิด   จะอ่าน  จะเดินทาง   จะประสงค์กระทำสิ่งไหนๆ   ก็สำเร็จสมปรารถนาได้โดยเร็วพลัน   อีกทั้งยังมีดีในเรื่องมหาเสน่ห์เมตตา   แม้นพบหน้าประสบเนตร   จะก่อเหตุแห่งความรัก  และเมตตา  มีแต่ผู้คนมาเอ็นดูอย่างน่าประหลาด    ใช้บูชาได้ทุกเพศวัย   ร้อยไว้ด้วยไหมเจ็ดสี   เกิดแต่สิ่งดีๆสำหรับคนที่เกิดในทุกๆวัน   หากใครที่มีลูกอมสมปรารถนานี้ไว้บูชา    ตั้งจิตภาวนาอธิษฐานอาราธนาเอาไว้ให้มั่น   สำเร็จ  สัมฤทธิ์  ประสิทธิผล   ดลความสำเร็จไม่ช้าเลยฯ   จัดสร้างไว้ได้   ๑,๔๙๙  ลูก   ร่วมทำบุญบูชาลูกล่ะ   ๑๕๐   บาท   (ตอกโค๊ตกำกับไว้ทุกลูก)
#พระคาถาบูชาลูกอมสมปรารถนา   (ตั้งนะโม  ๓  จบ  แล้วว่า)
นะอุกะอะ   นะมะมะอะ   มะอุมะนะ   อะนะอะมะ   อะอุอุมะ   อุนะอุอะฯ
#วัตถุประสงค์    ปัจจัยรายได้จากการร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล   นำสมทบทุนสร้างศาลาฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)  ให้แล้วเสร็จต่อไป
#สอบถามรายละเอียดได้คเณศร 
☎️‭062-939-4462‬
☎️081-425-6328
‼️สำนักงานใหญ่‼️
📌หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ราม2 แยก3-1 แขวงดอกไม้ เขต.ประเวศ กทม 
http://line.me/ti/p/~Kanesorn
🆔ไอดีลาย Kanesorn
🆔หรือลายแอดตามลิงค์ด้านล่างนี้คับ
https://line.me/R/ti/p/%40kanesorn
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
🖥www.kanesorn.com🖥#

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

พระครูโสภิตอาจารวัตร (#หลวงปู่รวย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

ผ้ายันต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสระสี่มุม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สนใจสอบถามด่วนๆ ผ้ายันต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสระสี่มุม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สนใจสอบถามด่วนๆ
#ผ้ายันต์ โชคลาภเงินทองไหลมา มั่งมีศรีสุข สมความปราถนา