พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

#มีของแล้วคับสั้งได้เลยครับ
#หลวงปู่บัว บูรณะวัดฝายหลวงในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างของดีให้ร่วมบุญ
พระพรหมบันดาล , ตะกรุดบาตรพระสีวลี , ตะกรุดนะวนเวียนเพียรมารัก
---------------------------------------
#พระพรหมบันดาล
ตำราโบราณจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่า  “ พระพรหม คือ ผู้รู้สูงสุด  มีทั้งความรู้ และ ความสุข  เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรให้สงสัย ”  ถือเป็นหนึ่งในสามมหาเทพใหญ่  อันได้แก่  พระพรหม , พระอิศวร , พระนารายณ์   อันมีฤทธิ์มาก  มีพลานุภาพเหนือหมู่เทพทั้งปวง   หลวงปู่บัวเคยสร้างเหรียญรุ่นแรก  ด้านหลังเป็นท้าวมหาพรหม และ สร้างเหรียญพรหมเศรษฐี  จนก่อประสบการณ์ดีต่างๆนานามานับไม่ถ้วน   มีทั้งได้ดิบได้ดีมีโชคลาภ  ทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน   ขอพร  ขอบารมีพระองค์ท่าน  แล้วสำเร็จ  สัมฤทธิ์ผล   ดลความตามปรารถนาในเวลาเพียงไม่นาน   จนเหรียญทั้งสองรุ่นที่กล่าวมา   หายาก  และเป็นที่เสาะหาของเหล่าศิษย์ที่คิดอยากจะบูชาพระพรหมที่หลวงปู่สร้าง
.
    มาคราวนี้  หลวงปู่สร้าง  “ พระพรหมบันดาล ”  เป็นเนื้อผงมวลสาร   ออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม  อันมีความหมายเป็นนัยว่า  “ พรหมวิหาร ๔ ”  อันแปลความว่า   “ ธรรมของพรหม  หรือ  ของท่านผู้เป็นใหญ่ ”   พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน    เป็นหลักธรรมประจำใจ   ที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ   และบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่
.
๑.    เมตตา  คือ  ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
๒.    กรุณา  คือ  ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
๓.    มุทิตา  คือ  ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
๔.    อุเบกขา  คือ  การรู้จักวางเฉย
.
หลวงปู่ปลุกเสกอยู่นานเป็นปีๆ  กว่าจะนำออกมาให้บูชา   ท่านเน้นเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ที่มี  “ พระพรหมบันดาล ”  นี้ไว้บูชา  บังเกิดแต่ความเจริญก้าวหน้า   เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆประการ   ดลบันดาลความสำเร็จ  ทรัพย์สินเงินทอง  ธุรกิจการค้าขายให้เจริญงอกงามตามจิตต้องประสงค์   ดลแต่สิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่มีพระพรหมบันดาลนี้ไว้บูชา  จัดสร้างไว้  ๒  เนื้อ คือ.
.
๑.    เนื้อผงมวลสารดำ  สร้าง  ๑,๓๙๙  องค์  ทำบุญบูชาองค์ล่ะ  ๓๐๐  บาท

๒.    เนื้อผงมวลสารขาว  สร้าง  ๑,๓๙๙  องค์  ทำบุญบูชาองค์ล่ะ  ๓๐๐  บาท
.
#พระคาถาบูชาพระพรหมบันดาล
(ตั้งนะโม  ๓  จบ  ตั้งใจเป็นสมาธิแล้วว่า)
โอมปะระเม  สะนะมัสการัม  องการะนิสสะวะรัง
พรหมเรสสะยัม  ภูปัสสะวะวิษณุ  ไวยะทานะโม
โทติสูกปัมทะระมา  ยิกยานัง  ยะไวยะลา
คะมุลัม  สะทา  นันตะระ  วิมุสะตินัน
นะมัตเต  นะมัตเตระจะ  อะการัง  ติโถวาจะ
เอตามาตาระยัต  ตะมัน  ตะรามา  กัตถะนารัมลา
จะสะระวะ  ปะติตัม  สัมโภ  พะกลโล  ทิวะทิยัม  มะตัมยะ
(สวดภาวนาบูชา  ๓ , ๕ , ๙ จบ)
--------------------------------------
#ตะกรุดบาตรพระสีวลี  (ขนาดยาว  ๓ ซม.)
    อีกหนึ่งตะกรุดดีๆ  ที่หลวงปู่ตั้งใจสร้าง  ตั้งใจเสก  ให้เหล่าศิษย์ได้ดิบได้ดี  มีกินมีใช้  ไม่อดอยาก   จากที่ชีวิตลำบาก  ทำมาค้าขายย่ำแย่  แก้หนี้สินล้นพ้นตัวไม่หมด   อยากได้ตะกรุดดีๆไว้ช่วยปลดหนี้ให้ทวีทรัพย์   อยากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง   อยากทำมาค้าขายคล่อง  ทำมาหากินเลิศ   นี่เลย...???   หลวงปู่สร้างตะกรุดชั้นยอดไว้ให้บูชาแล้ว   หลวงปู่สอดแทรก  ๒  ตำรับ  ๓  วิชา  ลงไปในตะกรุดนี้  หนึ่งคือ.  “ หัวใจพระสีวลี ”  พระสีวลีถือเป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีลาภมาก  ที่พระบรมศาสดาทรงประกาศยกย่อง   ด้วยอำนาจของบุญที่พระสีวลีได้กระทำมาในอดีตชาติ    จึงส่งผลให้ท่านเจริญไปด้วยลาภสักการะ  ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด   ก็จะมีเทวดา   พญานาค   พญาครุฑ   และอมนุษย์ทั้งหลาย   นำลาภสักการะมาถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง   สองคือ.  “ หัวใจเงินทอง ”  อันเป็นเหตุให้ทำมาค้าขายคล่อง   บังเกิดลาภผลพูนทวี   มีกินไม่อด   มีมนต์ช่วยปลดหนี้ได้   สามคือ.  แผ่นทองเหลืองที่สอดแทรก   แฝงความหมายตามนัยโบราณ   อันใช้ทองเหลืองมาทำฝาบาตร  เปรียบได้กับตะกรุด   เป็นดั่งบาตรของพระสีวลี   ที่มีแต่รับลูกเดียว   สร้างไว้  ๑,๒๙๙  ดอก  ทำบุญบูชาดอกล่ะ  ๓๐๐  บาท  (ตอกโค๊ตกำกับทุกดอก)
#พระคาถาบูชาตะกรุดบาตรพระสีวลี 
ตั้งนะโม  ๓ จบ  แล้วว่า  “ อุอากะสะ  นะมะพะทะ  นะชาลีติ ”
----------------------------------
#ตะกรุดนะวนเวียน  (เพียรมารัก ปักใจหลง)
จักเป็นที่รักของหมู่เทวดา  นางฟ้า  ประชาชนทั้งปวง   บังเกิดดวงมหาเสน่ห์  เมตตา  เป็นที่รัก  เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งผอง   เปรียบกายผุดผ่องเป็นที่ต้องตา   ติดตรึงใจเมื่อพบหน้า   อีกหนึ่งตำรับ  สุดยอดตำราวิชาที่หลวงปู่สร้างไว้เพื่อให้ผู้คนมารุมรัก  เป็นมหานิยมผู้คนมาชมชอบ   อยากครอบครองจิต   อยากครอบครองใจ   อยากอยู่ชิดใกล้   ไม่ห่างหายไปไหนเลย   หลวงปู่ลงสูตรยันต์  “ นะวนเวียน ”  ให้ทุกผู้เวียนมารัก  เป็นที่ปักใจหลง   อยากตกลงปลงใจให้แก่เรา   เฝ้าคิดถึง  เฝ้าปรารถนา   อยากมาหา   วนเวียนเพียรจิตเพียงแต่เรา   และอีกหนึ่งของดีสุดเลิศก็คือ   ผงมงคลมวลสารสำคัญที่หลวงปู่อุดเอาไว้ในตะกรุดนี้   มีฤทธานุภาพมากยิ่งนัก   ขนาดยม  ยักษ์   ก็ยังมาอารักษ์  เมตตาเอ็นดูแก่ผู้ที่มีไว้บูชา   นับประสาอะไรกับจิตใจคน   จักไม่ต้องมนตราแห่งอานุภาพนี้   หลวงปู่ปลุกเสกลงสรรพเวทย์วิชาดีเอาไว้อย่างเข้มขลัง   เน้นแน่นหนัก  ให้ผู้คนมารักกัน   เป็นที่รัก   เป็นที่เมตตา   แก่ผู้ใดใดก็ตามที่พบเห็น   ผู้ใหญ่ต่างเอ็นดู   คนไร้คู่ต่างได้คนมาครอง   คนอยากเกี่ยวดอง  ก็ได้ต้องตามประสงค์   ลงเอยสำเร็จด้านความรัก  และ  เมตตา  มหาเสน่ห์ไม่ช้าเลยฯ   สร้าง   ๑,๔๙๙  ดอก  ทำบุญบูชาดอกล่ะ  ๓๐๐  บาท  (ขนาดยาว  ๑ นิ้ว  อุดผงมหาเสน่ห์  ตอกโค๊ตกำกับทุกดอก)
#พระคาถาบูชาตะกรุดนะวนเวียน
โอม  จิตตังพันธัง   เอหิ   เอหิ   สะมาคะโม
นะมะพะทะ   มะอะอุ   สีวังพรหมาจิตตัง  (ชื่อ)  มานิมาฯ
#วัตถุประสงค์   ปัจจัยรายได้จากการทำบุญบูชาวัตถุมงคล  นำบูรณะวัดฝายหลวงในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมให้แล้วเสร็จต่อไป
#สอบถามรายละเอียดได้คเณศร 
☎️‭062-939-4462‬
☎️081-425-6328
‼️สำนักงานใหญ่‼️
📌หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ราม2 แยก3-1 แขวงดอกไม้ เขต.ประเวศ กทม 
http://line.me/ti/p/~Kanesorn
🆔ไอดีลาย Kanesorn
🆔หรือลายแอดตามลิงค์ด้านล่างนี้คับ
https://line.me/R/ti/p/%40kanesorn
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
🖥www.kanesorn.com🖥#

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บัว วัดฝายหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

ผ้ายันต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสระสี่มุม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สนใจสอบถามด่วนๆ ผ้ายันต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสระสี่มุม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สนใจสอบถามด่วนๆ
#ผ้ายันต์ โชคลาภเงินทองไหลมา มั่งมีศรีสุข สมความปราถนา