พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
Buy Xanax Online
พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

รายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

เปิดจอง สุดยอดงานพุทธศิลป์
#คคเนศวรตรีศูล
เศรษฐี มหาเศรษฐี ผู้เป็นอมตะ
พญาครุฑ 
ผู้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายได้
ผู้เป็นพาหนะแห่งพระนารายณ์
ตรีศูล 
สัญลักษณ์ของความร่ำรวย
ศาสตราวุธแห่งพระนารายณ์

ขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว
งานหล่อตัวอย่าง 80%

กำหนดจอง 13 ส.ค.-12 ก.ย.62
เทวาภิเษก พ.ย.62
พุทธาภิเษก โดยหลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี
รับวัตถุมงคล ปลาย พ.ย.62
โรงหล่อ พระราม 5
ลายเส้น อ.อภินันท์
จากผลงานผู้สร้าง #พญาครุฑทวี

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

หลวงปู่ดำ เทพเจ้าเขาเกลือ โปร่งน้ำร้อน จันทบุรี สั่งจอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดรายการสั่งจอง

แมงกว่างคำ  นักสู้แห่งขุนเขา เปิดสั่งจอง(ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่ แมงกว่างคำ นักสู้แห่งขุนเขา เปิดสั่งจอง(ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่
ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ผู้ต่อสู้ ผู้มีเสน่ห์ที่ตัวเมียต้องสยบ เปิดสั่งจองครับ

หลวงพ่อหลักชัย จัดสร้าง สมทบทุนสร้างเมรุ“ตะโพนหน้าทับ”เปิดสั่งจองครับ หลวงพ่อหลักชัย จัดสร้าง สมทบทุนสร้างเมรุ“ตะโพนหน้าทับ”เปิดสั่งจองครับ
ได้รับเมตตาจาก หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตาอธิษฐานเป็นกรณีพิเศษ