พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

เครื่องรางของขลัง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

#บูชาได้เลย
       #ตะกรุดปัญญาดี  
พุทธคุณ เก่งด้านเจรจาค้าขาย เมตตามหานิยม
#หลวงปู่ทองคำ โสรสโร 
อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์
 เกจิอาจารย์สายปฏิบัติแห่งภาคอีสาน
✳️✳️ ตะกรุดอ้อป่องปัญญาดีหรือปัญญาไว เป็นตะกรุดพิเศษพิสดารชนิดหนึ่ง สร้างยาก หาพระอริยสงฆ์สร้างได้ยากมีนับองค์ได้ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากตกทอดกันในสายพระป่า
✳️✳️ โบราณจารย์ จึงทำตะกรุดดอกเล็กๆ ลง “หัวใจบัณฑิต” และปลุกเสกเชิญบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริสงฆ์ มาเป็นที่พึ่ง และอัญเชิญ บารมีของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผู้เป็นเลิศทางด้านทรงปัญญา และพระอานนท์ พุทธอนุชาพุทธอุปัฏฐาก ผู้ทรงพหูสูต อัญเชิญบารมี บรรจุพุทธคุณเข้าไป ในตะกรุดนี้ เพื่อผลให้ เด็กเล็กเด็กน้อย นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
✳️✳️ พกไว้ติดตัว จะเกิดผลให้เป็นผู้มีปัญญา ฉลาด ปราดเปรื่อง รู้เท่าทันคน รู้เท่า รู้ทันในบทเรียนนั้น สรุปสุดท้ายจะทำให้เรียนเก่ง เรียนเร็ว หัวดี ทุกคนไป เพราะ คุณของพระสารีบุตร
💶💶 รับเงินรับโชคไม่ไหว มีแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต  ไม่ว่าชายจะใช้กับชาย หรือ ชายใช้กับหญิง หรือ หญิงใช้กับหญิง ก็ได้ทั้งนั้น ไม่มีข้อห้าม หรือ จะใช้กับมา ผสมน้ำเป็น ให้เป็น “น้ำมนต์สมปรารถนา”  แล้วประพรมของให้ขายดี ใครค้าขายออนไลน์ก็อธิฐานฉีดใส่มือถือให้เด่งทั้งวันไปเลย ใช้แล้วก็อย่าลืมตอบลูกค้าให้ทันนะ
✳️✳️ ตะกรุดปัญญาดี จึงเป็นตะกรุดครบสูตร สร้างยาก เสกยาก มีผลตามตำรามาแต่โบราณ ตะกรุดนี้สมควรใส่ติดตัว ว่าคาถาปลุกให้ดี อบรมสั่งสอนให้มีศีลมีธรรม ฝึกสมาธิภาวนา
 “พุทโธ” เด็กจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้น เหนือเพื่อนๆ และสอนให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
🙏🙏 หลวงปู่ทองคำ โสรสโร 
อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์
 เกจิอาจารย์สายปฏิบัติแห่งภาคอีสาน
จัดสร้าง และ บริกรรมคาถาปลุกเสกใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ
🙏🙏 ในการนี้ยังได้รับเมตตาธรรมจาก
“ หลวงพ่อรักษ์ ๓๐ ทัศ “ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย  แห่งวัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
พระมหาเถราจารย์เอกฝ่ายวิปัสสนาแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงพระเวทวิทยาคม เชี่ยญชาญทั้งด้านกรรมฐานเรืองเวทอาคม เจ้าแห่งตำนาน ตะกรุดมหาบารมี ๓๐ ทัศ อันเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางตะกรุดขลัง
ในยุคนี้
๏ พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลสายบุญ ๏
๏ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๕.๓๙ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๗.๑๙ น. เริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษกฯ
ณ ปรัมพิธีศักดิ์สิทธิ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ๏๛
❖ พระเถราจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ❖
1.พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. 
“ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “ 
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 ประธานจุดเทียนชัย
2.พระครูสุนทรโชติธรรม
“ หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม “
สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี
ประธานดับเทียนชัย
3.พระครูโกศลนวการ
“ หลวงปู่ปั่น กวิสโร “
วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม
4.หลวงปู่ทองคำ  โสรวโร 
ป่าช้าบ้านแคนทะเล   จ.บุรีรัมย์
5.พระครูอนุวัตรวรกิจ
“ หลวงพ่อหลักชัย ฉนฺทสีโล “
วัดหลักชัย  จ.พระนครศรีอยุธยา
6.พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ธมฺมโชโต
“ พระอาจารย์โต ธมฺมโชโต “
วัดหนองกระทุ่ม   จ.นครปฐม
7.หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโร
วัดคลองตัน จ.พระนครศรีออยุธยา 
8.พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี 
“ พระครูบาสุรินทร์ “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เจ้าพิธีกรรมฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kanesorn.com
081-425-6328
🆔 LlNE Kanesorn

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดเครื่องรางของขลัง

หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕  ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕ ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ
หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น"จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕" ปี๒๕๕๗ มีจำกัดครับ

หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุด พลังแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ บารมีเหลือล้น สมดุลของความสุข ความสมบูรณ์พูลผล มีค่าอนันต์ กินไม่หมด กินไม่สิ้น กินไม่รู้จบ 🐍มังกรกินหาง🐍 หลวงพาออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี 📲062-939-4462 ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน www.kanesorn.com 🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1

ไกรสรปักษานาคาธิบดี  👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ
ก่อนจะบูชามารู้จักความหมาย “ไกรสรปักษานาคาธิบดีหรือ เทพนิมิตร” ดังต่อไปนี้👇