พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

เครื่องรางของขลัง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

#บูชาได้เลย
       #ตะกรุดปัญญาดี  
พุทธคุณ เก่งด้านเจรจาค้าขาย เมตตามหานิยม
#หลวงปู่ทองคำ โสรสโร 
อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์
 เกจิอาจารย์สายปฏิบัติแห่งภาคอีสาน
✳️✳️ ตะกรุดอ้อป่องปัญญาดีหรือปัญญาไว เป็นตะกรุดพิเศษพิสดารชนิดหนึ่ง สร้างยาก หาพระอริยสงฆ์สร้างได้ยากมีนับองค์ได้ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากตกทอดกันในสายพระป่า
✳️✳️ โบราณจารย์ จึงทำตะกรุดดอกเล็กๆ ลง “หัวใจบัณฑิต” และปลุกเสกเชิญบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริสงฆ์ มาเป็นที่พึ่ง และอัญเชิญ บารมีของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผู้เป็นเลิศทางด้านทรงปัญญา และพระอานนท์ พุทธอนุชาพุทธอุปัฏฐาก ผู้ทรงพหูสูต อัญเชิญบารมี บรรจุพุทธคุณเข้าไป ในตะกรุดนี้ เพื่อผลให้ เด็กเล็กเด็กน้อย นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
✳️✳️ พกไว้ติดตัว จะเกิดผลให้เป็นผู้มีปัญญา ฉลาด ปราดเปรื่อง รู้เท่าทันคน รู้เท่า รู้ทันในบทเรียนนั้น สรุปสุดท้ายจะทำให้เรียนเก่ง เรียนเร็ว หัวดี ทุกคนไป เพราะ คุณของพระสารีบุตร
💶💶 รับเงินรับโชคไม่ไหว มีแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต  ไม่ว่าชายจะใช้กับชาย หรือ ชายใช้กับหญิง หรือ หญิงใช้กับหญิง ก็ได้ทั้งนั้น ไม่มีข้อห้าม หรือ จะใช้กับมา ผสมน้ำเป็น ให้เป็น “น้ำมนต์สมปรารถนา”  แล้วประพรมของให้ขายดี ใครค้าขายออนไลน์ก็อธิฐานฉีดใส่มือถือให้เด่งทั้งวันไปเลย ใช้แล้วก็อย่าลืมตอบลูกค้าให้ทันนะ
✳️✳️ ตะกรุดปัญญาดี จึงเป็นตะกรุดครบสูตร สร้างยาก เสกยาก มีผลตามตำรามาแต่โบราณ ตะกรุดนี้สมควรใส่ติดตัว ว่าคาถาปลุกให้ดี อบรมสั่งสอนให้มีศีลมีธรรม ฝึกสมาธิภาวนา
 “พุทโธ” เด็กจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้น เหนือเพื่อนๆ และสอนให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
🙏🙏 หลวงปู่ทองคำ โสรสโร 
อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์
 เกจิอาจารย์สายปฏิบัติแห่งภาคอีสาน
จัดสร้าง และ บริกรรมคาถาปลุกเสกใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ
🙏🙏 ในการนี้ยังได้รับเมตตาธรรมจาก
“ หลวงพ่อรักษ์ ๓๐ ทัศ “ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย  แห่งวัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
พระมหาเถราจารย์เอกฝ่ายวิปัสสนาแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงพระเวทวิทยาคม เชี่ยญชาญทั้งด้านกรรมฐานเรืองเวทอาคม เจ้าแห่งตำนาน ตะกรุดมหาบารมี ๓๐ ทัศ อันเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางตะกรุดขลัง
ในยุคนี้
๏ พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลสายบุญ ๏
๏ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๕.๓๙ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๗.๑๙ น. เริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษกฯ
ณ ปรัมพิธีศักดิ์สิทธิ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ๏๛
❖ พระเถราจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ❖
1.พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. 
“ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “ 
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 ประธานจุดเทียนชัย
2.พระครูสุนทรโชติธรรม
“ หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม “
สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี
ประธานดับเทียนชัย
3.พระครูโกศลนวการ
“ หลวงปู่ปั่น กวิสโร “
วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม
4.หลวงปู่ทองคำ  โสรวโร 
ป่าช้าบ้านแคนทะเล   จ.บุรีรัมย์
5.พระครูอนุวัตรวรกิจ
“ หลวงพ่อหลักชัย ฉนฺทสีโล “
วัดหลักชัย  จ.พระนครศรีอยุธยา
6.พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ธมฺมโชโต
“ พระอาจารย์โต ธมฺมโชโต “
วัดหนองกระทุ่ม   จ.นครปฐม
7.หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโร
วัดคลองตัน จ.พระนครศรีออยุธยา 
8.พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี 
“ พระครูบาสุรินทร์ “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เจ้าพิธีกรรมฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kanesorn.com
081-425-6328
🆔 LlNE Kanesorn

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดเครื่องรางของขลัง

หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา บูชาได้แล้วครับ
หนุมานเบญจฤทธิ์ ตะกรุดคู่ชีวิต(ปัดฝุ่น)

หลวงปู่ทองคำ โสรสโร  อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่ทองคำ โสรสโร อาศรมป่าช้าแคนา จ.บุรีรัมย์ บูชาได้แล้วครับ
ตะกรุดปัญญาดี พุทธคุณ เก่งด้านเจรจาค้าขาย เมตตามหานิยม