พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

รายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ 
🙏🙏#พระกริ่งชัยวรมัน🙏🙏

#สืบสายชนวนศักดิ์สิทธิ์ 
แลแผ่นยันต์จารอักขระขลังจาก
พระเถราจารย์  พระภาวนาจารย์ ๑๐๘ รูป 
จาก ๔ ภาค ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์. สมทบทุนตั้งกองทุนพระสงฆ์อาพาธ 

🙏🙏องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฎฺฐเหยฺย” แปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฎฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฎฐากภิกษุไข้เถิด”

✳️✳️การรักษาพระสงฆ์อาพาธ จะทำให้อกุศลกรรมในอดีตชาติ เปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้ และมีอานิสงส์มากมาย ดังนี้
1. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
3. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
4. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคล แก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
5. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
6. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

7. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
8. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
9. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
10. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
11. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
12. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kanesorn.com
081-425-6328
กรุณาแอดลายเข้ามานะครับ
📍งดส่งข้อความทางเฟสนะครับ📍
🆔 LlNE Kanesorn

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ตำนานแห่งมหาจักรพรรดิ เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดรายการสั่งจอง

เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ
เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ 081-425-6328

หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ
หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ

สุดยอดเครื่องรางอมตะตะกรุดโทนลูกสะกด - ตะกรุดชายจีวร ตำรับหลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่ เปิดจอง สุดยอดเครื่องรางอมตะตะกรุดโทนลูกสะกด - ตะกรุดชายจีวร ตำรับหลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่ เปิดจอง
ตะกรุดชายจีวร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เครื่องรางอมตะที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อคูณอย่างมากที่สุด สุดยอดประสบการณ์ที่เล่าขานกันอย่างลือลั่น

เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ เปิดจองครับ เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ เปิดจองครับ
เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์