พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ  วัดบางกุฎีทอง  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

“พระกริ่งเจ้าสัว มหาจักรพรรดิ” 
1.เนื้อระฆังนวราชาลาภ (ระฆัง 9 วัด) 
2.เนื้อสัมฤทธิ์เดช (กระแสดำสลับประกายรุ้ง)
- พระกริ่งเจ้าสัว มหาจักรพรรดิ์
รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ที่ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลวโรปราการ (หลวงพ่อชำนาญ) วาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดชินวราราม พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีราชทินนามที่ พระมงคลวโรปราการ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว หลวงพ่อชำนาญให้ช่างปั้นพระกริ่ง ขึ้น 1 องค์ คล้ายพระกริ่งปวเรศ พระกริ่งอมตะตำนานอันดับหนึ่งในกระบวนพระกริ่งทั้งหลายที่เกิดบนแผ่นดิน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวยิยาลงกรณ์ สมัยรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อได้ให้ช่างแก้ ต้นฉบับอยู่หลายครั้งเมื่อแบบสมบูรณ์แล้ว หลวงพ่อก็ยังไม่สร้าง ช่างก็ทวงถามว่าหลวงพ่อจะให้ทำพิธีหล่อเมื่อไหร่ ท่านก็พูดคำปริศนาทิ้งท้ายว่า “เมื่อไหร่ที่ถึงวันสำคัญในชีวิต...ข้าฯ จะสร้างพระกริ่งนี้แจกลูกหลานของข้าฯ” คำนี้ก็ห่างหายไปทิ้งช่วงไปนานจนลืม เมื่อทางวัดชินวราราม ได้รับหมายจากสำนักพระราชวัง ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อเป็นพระราชาคณะ นับเป็นเกียรติเป็นศรีแด่วงศ์ตะกูล เป็นความภาคภูมิใจของศิษยานุศิษย์ ปีติยินดีแก่ลูกหลาน เป็นมงคลของผู้ที่เคารพนับถือ หลวงพ่อจึงสั่งให้ทำการหล่อพระกริ่งองค์ต้นฉบับเดิม ที่ปั้นไว้เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ออกแจกจ่ายในวาระมหามงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

หลวงพ่อถวายเฉลิมพระนามพระกริ่งองค์นี้ว่า “ พระกริ่งเจ้าสัว มหาจักรพรรดิ ” ด้วยเกิดเหตุอัศจรรย์ หลวงพ่อเล่าว่า “คราวที่ท่านเดินทางมาวัดชินวราราม ครั้งแรก ” เมื่อท่านลงรถยนต์หลวง ที่มาส่ง เดินเข้าไปในพระอุโบสถ กราบ พระพุทธชินวัฒน์ (หลวงพ่อทองคำ) พระประธานในพระอุโบสถ วัดชินวราราม ตั้งจิตอธิฐานอย่างมั่นคงว่า

“หลวงพ่อครับ ผมไม่มีอะไรมา ผมมาแต่ตัว หลวงพ่อต้องช่วยผม สร้างวัดนะครับ” ใช้เวลาไม่นาน หลวงพ่อได้พัฒนา วัดชินวราราม ไปรุดหน้าไปมากกอย่างที่ทุกท่านได้เห็น ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทองคำ พระประธานในพระอุโบสถ บารมีของ พระวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และ บูรพาจารย์ของหลวงพ่อทุกรูป ได้แสดงพลังอัศจรรย์ถึงปานนี้ หลวงพ่อจึง หลวงพ่อถวายเฉลิมพระนามพระกริ่ง รุ่นแรก ของหลวงพ่อชำนาญ และพระกริ่งรุ่นแรกของวัดชินวราราม เพื่อบูชาคุณบรมครูทั้งปวงว่า

“พระกริ่งเจ้าสัว มหาจักรพรรดิ ” มีความหมายเป็นเกียรติยศ กล่าวถึง พระมหาจักรพรรดิ หลวงพ่อให้หมายถึง พระบรมศาสดา พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็น มหาจักรพรรดิ ผู้ยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวง เป็นการเทิดทูลบูชาคุณของหลวงพ่อทองคำ องค์พระประธานในพระอุโบสถ วัดชินวราราม ประการ 1) เจ้าสัว ภาษาจีน แปลว่า เศรษฐี คหบดี มีทรัพย์มาก มีต้นคำจีนกลางว่า “จว้อซาน” หรือ “ จ๋อ ” แปลว่า “ นั่ง ” ไปพ้องกับ พระนามเดิม ของรัชกาลที่ 3 “พระองค์เจ้าทับ” พระบรมราชบุพการี (ทูลกระหม่อมปู่) ของ พระวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ผู้สถาปนา วัดชินวราราม พระอารามหลวงแห่งเมืองปทุมธานี รัชกาลที่ 2 ทรงยกย่อง “ พระองค์เจ้าทับ ” พระราชโอรส องค์นี้ว่า ทำรายได้ให้ประเทศจำนวนมหาศาล ถึงกับมีพระราชดำรัสล้อเล่นว่า “เจ้าสัว” คำว่า “เจ้าสัว” ถือกำเนิดจาก รัชกาลที่ 3 หรือ พระองค์เจ้าทับ เป็นพระองค์แรก คำว่า เจ้าสัว มีที่มาดังนี้ประการ 1)

“พระกริ่งเจ้าสัว มหาจักรพรรดิ” พระกริ่งรุ่นแรก ของหลวงพ่อชำนาญ พระกริ่งรุ่นแรกของวัดชินวราราม พระกริ่งสำคัญในชีวิตของหลวงพ่อที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะ หลวงพ่อถือว่า พระกริ่งรุ่นนี้ เป็นของขวัญสูงค่าที่สุด ที่เตรียมการมอบให้กับลูกศิษย์ ลูกหา ลูกหลาน ในวาระมหามงคล งานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น ท่านเจ้าคุณ พระ มงคลวโรปราการ หลวงพ่อได้ตั้งใจสร้างเองทั้งหมด และได้ทำการอธิฐานจิตต่อหน้าพระพักตร์ หลวงพ่อทองคำ พระรูป พระวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ผู้สถาปนาวัดชินวราราม ขอตั้งจิตอธิฐานว่า พระกริ่งองค์นี้อยู่กับผู้ใด บ้านเรือนถิ่นฐานใด ขอให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง มีมหาโภคทรัพย์ มากหมายมหาศาลนับไม่ได้-ใช้ไม่หมด หาถ้วนจำนวนไม่ และขอให้เป็นเจ้าสัว มีสมบัติพัสถานมากมายมหาศาล อีกประการหนึ่ง ขอให้ท่านที่ได้พระกริ่งนี้ไป เป็นผู้มีมหาอำนาจราชศักดิ์ มียศยิ่งฟ้า เจริญอำนาจ มีบารมียิ่งใหญ่ เหนือกว่าใครทั้งหลาย เป็นดังสมมติขององค์มหาจักรพรรดิ ที่คิดดำริ สิ่งใด จะได้ดังประสงค์ โดยฉับพลันทันใด
👉สอบถามได้ที่คเณศร
081-425-6328
www.kanesorn.com
ไอดีลาย Kanesorn

หลวงพ่อชำนาญ  วัดบางกุฎีทอง  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ  วัดบางกุฎีทอง  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ  วัดบางกุฎีทอง  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี  บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี บูชาได้แล้วครับ
พญาครุฑ กำเงินสด เลื่อนยศ ปลดหนี้ 🔹ตะกรุดน้ำขึ้นให้รีบตัก รุมรักทับปรอท (ตะกรุดนะอ้อแอ้3)

เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ
เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ
เนื้อชนวนกาหลั่ยทองลงยาราชาวดีไตรรงค์

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” มีจำกัดครับ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ
พระกริ่งสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร”