พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

รายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

♦ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช
ขนาด.  สูง27"  กว้าง7"ลึก7"
 ออกแบบควมคุมงาน  รังสรรค์  พุทธศิลป์
 ปฏิมากร. ราชวัตร  พันธ์แก้ว
♦วัตถุประสงค์
ร่วมอณุรักษณ์  สืบสานงานศิลปกรรมรูปแบบไทยประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของไทยให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน. รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา. และบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์. มิได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ (รายละเอียดและกิจกรรมจะอัปเดตให้ทราบในวาระต่อไป)
♦รายละเอียดการจัดสร้าง
1.เนื้อบรอนซ์ออสเตรีย(โรงหล่อเอเชีย ไฟน์ อาร์ทอยุทธยา)พิเศษชุบทองทั้งองค์จัดสร้าง 9องค์ บูชาองค์ละ39,500บาท
2.เนื้อบรอนซ์ออสเตรีย(โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ท อยุทธยา)สร้าง3สีสีละ15องค์รวมจัดสร้างทั้งหมด45องค์ บูชาองค์ละ26,500 บาท
3.เนื้อทองเหลือง จัดสร้าง3สีสีละ33องค์ รวมจัดสร้างทั้งหมด99องค์ บูชาองค์ละ16,500 บาท
#การรันหมายเลข  จะรันไปตามจำนวนทั้งหมดของแต่ละรายการ หากสีใดถูกสั่งจองครบจำนวนที่ตั้งไว้แล้วจะปิดจองสีนั้นทันที
ทุกชิ้นงานจะมีหมายเลขชื่อปฏิมากร พ.ศ.ทีสร้างกำกับทุกชิ้นงาน
♦รับงานเดือนพฤษพาคม. พ.ศ.2564  ถ้างานคืบหน้าเร็วอาจส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
♦พิธีพุทธา-เทวาภิเษก สถานที่จะแจ้งอีกครั้งภายหลัง
www.kanesorn.com

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน  #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ชื่อผลงาน #พระสยามเทวาธิราช เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดรายการสั่งจอง

หลวงปู่จื่อ  พันธมุตโต  วัดเขาตาเงาะอุดมพร  จ.ชัยภูมิ เปิดจองครับ หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ เปิดจองครับ
เปิดจOง ล็อกเก็ต รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ (พก ไว้ ไม่จน)

หลวงปู่พร สุภทฺโท วัดคลองแม่น อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดจองครับ หลวงปู่พร สุภทฺโท วัดคลองแม่น อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดจองครับ
📝เปิดจoง📌 #พระนารายณ์ทรงครุฑ #รุ่นคลังเศรษฐี

ท้าวเวสสุวรรณ จาตุมหาราช วัดชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ เปิดจอง ท้าวเวสสุวรรณ จาตุมหาราช วัดชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ เปิดจอง
รุ่น เสด็จมาโปรด รับทรัพย์ มหาโชค ๒๕๖๔ เปิดจอง

พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง เปิดจอง พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง เปิดจอง
หน้าพรานบุญ-แม่ทาสี โคตsเศรษฐี เปิดจอง