พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

เครื่องรางของขลัง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงพ่อ พริ้ง วัดซับชมพู เพชรบูรณ์ อายุ ๘๙ ปี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อ พริ้ง วัดซับชมพู เพชรบูรณ์ อายุ ๘๙ ปี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อ พริ้ง วัดซับชมพู เพชรบูรณ์ อายุ ๘๙ ปี บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อ พริ้ง วัดซับชมพู เพชรบูรณ์ อายุ ๘๙ ปี
“ อานุภาพ ตะกรุดมหาวิเศษนี้ ... ทำให้จำเริญ เรืองรุ่ง พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงได้ ”
อมตะวาจา ฉายา เทวดาหลังเขา บอกไว้!!!
ตะกรุดรัตนมาลา ตะกั่วลงถม ยาว 3.5 นิ้ว ลงชาดแดง ลงรักดำ ปิดทองแท้ สร้าง 999 ดอก
ตะกรุด รัตนมาลา เป็นยอดตะกรุดวิเศษ ที่ทำได้ยาก มีค่าควรเมือง พระคาถารัตนมาลา สืบทอดมาแต่โบราณกาล พระสังฆปาโมกข์ทรงวิชาจารึกในแผ่นศิลา แช่ไว้ในสระหลวง กรุงศรีอยุธยา เป็นน้ำมนต์ประจำเมือง พระคาถารัตนมาลา มหาวิเศษบริสุทธิ์ แม้ พระพรหม เทพ เทวดา มนุษย์ นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยักษ์ อมนุษย์ ต่างยกย่องไว้เหนือเกตุเศียรเกล้า ด้วยว่ามีอานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือคณา ใครได้บูชาพระคาถารัตนมาลา จะปกป้องจากภยันตราย พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เสริมสร้างสิริมงคลแก่ตนและผู้ที่อยู่ชิดใกล้ ให้รุ่งเรือง สมบูรณ์ทุกประการ
พระมหาเถระแต่โบราณ ยกย่อง พระคาถารัตนมาลา อาทิ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ใช้ลงตะกรุดจักรมหาพัตราธิราช ถวายสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ใช้เสกพระสมเด็จฯ หลวงปู่เอี่ยม
วัดสะพานสูง ใช้ลบผงทำพระปิดตาและพอกตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ สายสำนักวัดประดู่ทรงธรรม ได้อัญเชิญสวดประจุพุทธาคม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ก็ใช้พระคาถานี้เป็นจารึกเป็นคัมภีร์พุทธาคมของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระคาถารัตนมาลา ศักดิ์สิทธิ์มาก คราวสงครามโลกครั้งที่ ๑ พระคณาจารย์ต่างๆมีมติใช้พระคาถารัตนมาลา ดุจกำลังแห่งพระรัตนตรัย เดินเป็นพระยันต์จักรพัตราธิราชลงเครื่องชั้นสูงถวายประจำกายล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ ณ วัดประดู่ทรงธรรม เพื่อเป็นฐานเสริมพระบารมี ในการนำพาประเทศเข้าร่วมสงคราม
ต้นรัชกาลที่ ๑๐ หลวงปู่พริ้ง มีดำริให้สร้างตะกรุด รัตมาลา 999 ดอก ถวายเป็นพุทธบูชา ลงตะกั่วน้ำนม ลบ ลงทับลงถมเป็นสูตรองค์พระรัตนตรัย
มีอุปเทห์ ใช้ตะกรุดว่า ท่าแม้นมาส พกติดกาย จะนำมาซึ้งความเจริญ รุ่งเรืองพูนสุขสวัสดิ์ มีลาภสักการะไหลมาเทมา ไม่อดอยาก ไม่คลาดแคลน อย่าว่าแต่คนเลย แม้ เทพเทวาอารักษ์ จะพากันช่วยเหลือ อุปถัมภ์ค้ำชู อันตรายจากภูตผีปีศาจ เคราะห์กรรมต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายได้ประดุจมีกำแพงแก้ว ๗ ชั้น
มีวิธีใช้ในตำราว่า
๑) "อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ นำตะกรุดนี้ ห่อด้วย แผ่นทองคำ (ทองคำเปลว) แช่น้ำบูชาไว้ ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก นำน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ
๒) ให้มีตบะเดชะให้ นำตะกรุด นี้ผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล
๓) ให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือ ทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ
ให้เอาตะกรุดนี้ ผูกไว้เพดานกลางร้าน ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือ นำตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น
๔) ประจัญด้วยข้าศึก ให้ นำตะกรุดนี้ ห่อผ้าขาว แล้วอธิษฐาน โยนตะกรุดขึ้นฟ้า ตกทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ตะกรุดนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล
๕) กันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการ"
คาถาปลุกตะกรุดรัตมาลา (ว่านะโม 3 จบ)
" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง
พุทธะปิติอิ " ว่า 9 จบ
ตะกรุดรัตนมาลา ตะกั่วลงถม ยาว 3.5 นิ้ว ลงชาดแดง ลงรักดำ ปิดทองแท้
www.kanesorn.com

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดเครื่องรางของขลัง

หลวงตาน้อย วัดศรีไกรลาศ บูชาได้แล้วครับ หลวงตาน้อย วัดศรีไกรลาศ บูชาได้แล้วครับ
ตะกรุดบัวบังใบ น้ำมันบัวบังใบ บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕  ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕ ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ
หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น"จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕" ปี๒๕๕๗ มีจำกัดครับ

หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุด พลังแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ บารมีเหลือล้น สมดุลของความสุข ความสมบูรณ์พูลผล มีค่าอนันต์ กินไม่หมด กินไม่สิ้น กินไม่รู้จบ 🐍มังกรกินหาง🐍 หลวงพาออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี 📲062-939-4462 ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน www.kanesorn.com 🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1