พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี
เหลือเฟือ... หลวงปู่บุญ ศิษย์ทัน ปู่รอดวัดทุ่งศรีเมือง เดินธุดงค์กับกรรมฐานแพง ญาท่านสวน
เปิดเผย หลวงปู่บุญ  เมืองอุบล   คนไม่จนเขาใช้กัน
เหรียญโภคทรัพย์ แมงมุมดักโชค  แผ่นยันต์ หนังวัวลายเสือสมิง
เปิดเผยยอดเกจิ เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำชี  พระดี ที่รอเวลาดัง...  
* ญาท่านกรรมฐานแพง  นำธุดงค์ประกอบด้วย ญาท่านสวน วัดนาอุดม  ญาท่านบุญ (หรือ หลวงปู่บุญ) วัดแสงน้อย  พาเข้าป่าดงดิบ สอนยอดพระกรรมฐาน เจอเสือ เจอหมีเจอผี เจอเทวดา
* กรรมฐานแพงยอมรับว่า  ทั้งญาท่านสวน หลวงปู่บุญ มีสมาธิจิตเข้มแข็ง มีบารมีเข้มข้น  สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้...
พระเดชพระคุณ ท่านพระครูขันตยาธิคุณ หรือ หลวงปู่บุญ ขนฺตโร อายุ 93 ปี พรรษา 72
หลวงปู่บวชเณรตั่งแต่อายุ 17ปี  (บวชเณรวันที่ 5เมษายน 2479  ) หลวงปู่พระครูห่าน พุทธสาโร ศิษย์ยาครูขี้หอม เป็นพระอุปัชฌาย์ พอเป็นเณร หลวงปู่ก็ศึกษาวิชาอาคม กับหลวงปู่ห่าน สอนวิชาญาครูขี้หอม  เณร 5 ปี หลวงปู่เรียกจิตคนได้ เสกดอกมะขวิดให้ออกดอกชั่วข้ามคืน เรียกฝักเพกา เป็นสารส่งแทนจดหมาย  ยิงกระสุนคตได้  จิตท่านดี ท่านเล่นอภิญญาฤทธิ์ตั่งแต่เป็นเณร อายุ 20 ปี บวชพระมี หลวงปู่พระครูห่าน วัดนาคำใหญ่ พระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อพระอธิการหนู ขนฺติโก วัดบ้านป่าข่า กรรมวาจาจารย์หลวงพ่อพระอธิการบุญมา จนฺโท วัดบ้านผึ้ง อนุสาวนาจารย์   หลวงปู่บุญ เรียนวิชากับ ครูทั้ง 3 จนได้ภูมิรู้ภูมิธรรมพอตัว หลวงปู่ห่าน เห็นว่ามีบารมีเป็นที่พึ่งของคนมาก หลวงปู่พระครูห่าน หลวงพ่อพระอธิการหนู ได้พาท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ พระครูวิโรจน์รัตโนบล วัดทุ่งศรีเมือง (หลวงปู่รอดบูรณะพระธาตุพนม)ในปี 2483   ได้ถ่ายทอดวิชาสารพัด อาทิ วิชามหามนต์ยักษิณี วิชาคาถาน้ำมนต์ขนานยักษ์ วิชาสีผึ้งดำช้างหลงโขลง และวิชาคาถามหาเมตตา อยู่กับหลวงปู่ได้ 2 ปี เมื่อปี 2485 หลังจานั้นได้ไปเรียนกรรมฐาน จากพระอาจารย์แพง สกลนคร มือขวาสมเด็จลุน นครจำปาสัก หลังจากนั้นได้ลาพระอาจารย์แพงเข้าเมืองไปเรียนวิชาสายสำนักวัดประดู่ในโรงธรรม กรุงศรีอยุธยา โดยพักอยู่ที่วัดพระแก้ว ต.กะจิง กิ่งอ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา หลายปี ย้ายไปอยู่ที่วัดสระปทุม มี พันโทประสาร ทองภักดี เป็นอุปัฏฐาก เกิดสงคราม ท่านจึงกลับวัดแสงน้อย รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาส ขณะที่ท่านอยู่วัดแสงน้อยนั้น ท่านเดินธุดงค์เข้มไปอีสานเหนืออีกครั้งหนึ่ง ไปอยู่กับกรรมฐานแพง (ญาท่านแพง สุมงฺคโล อาจารย์ของญาท่านสวน วัดนาอุดม เดินธุดงค์ 3 รูป กรรมฐานแพง ญาท่านสวน หลวงปู่บุญ ) การธุดงค์ครั้งนี้ไม่เหมือนตอนเป็นสามเณร การธุดงค์ครั้งนี้ต้องผ่านเข้าป่า ดงบังอี่ ซึ่งคนแถวนั้นถือเป็นป่าผีสิงห์ ไม่มีใครกล้าแม้แต่คนพื้นที่ หลวงปู่ถือเป็นบททดสอบจิตและอารมณ์พระกรรมฐาน ถึงตายก็ยอม อาจารย์แพงกับหลวงปู่ก็ได้ปักกรดกลางป่าลึกทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ มีทั้งเสือ ทั้งหมี เดินรอบกรด แถมยังเจอผีป่า ผีโป่ง สารพัด หลวงปู่ได้รวบรวมวิชา หลวงปู่ห่าน หลวงปู่รอด ท่านกรรมฐานแพง วิชาสำนักวัดประดู่ฯ ผจญภัย ป่าดงบังอี่ได้ ออกจาก แวะกราบพระธาตุพนนม หลังจากนั้นก็ได้ธุดงค์เดินตามริมแม่น้ำโขงเรื่อยมา มุ่งหน้าสู่ภูลังกา และก็ได้เดินกลับอุบลราชธานี
2511 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลนาคำใหญ่
2516 เป็นพระอุปัชฌาย์
2519 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ที่ พระครูขันตยาธิคุณ
คนหมู่บ้านนั้นมักจะเรียกท่านว่า พระครูถ่าน หรือ  หลวงปู่อุปัชฌาย์ หรือ “พ่อถ่านอุปัชฌาย์”หลวงปู่เป็นพระไม่ค่อยเจ็บป่วย แข็งแรง เจริญกรรมฐานเข้มข้น ทรงความเมตตาต่อทุกคนชาวบ้านก็ให้ความนับถือต่อหลวงปู่มาก เป็นที่พึ่งของคนอุบลอย่างแท้จริง หลวงปู่ถือว่าเป็นพระเถระที่มีความอาวุโสมากองค์หนึ่งใน อุบลราชธานี ท่านเจริญเมตตา วิชาครูหลวงปู่รอด ช่วยศิษย์ และถือว่าเป็นศิษย์องค์สุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ จนชาวบ้านขนานว่าหลวงปู่ใจดีเหมือนแม่น้ำหรือ เทพเจ้าแห่งทุ่งแม่น้ำชี และในปัจจุบันหลวงปู่ยังสามารถสวดพระปาติโมกข์ได้ และมีความชำนาญเรื่องอักษรธรรม มูลน้อย มูลกลาง
พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้ารุ่นแรก
        พระกริ่งสายรก วิชาเอกของเกจิเมืองอุบล  ญาท่านสวนผู้พี่หลวงปู่บุญ เสกกริ่งสายรกเดี๋ยวนี้ต้องว่ากันหลักแสน พระกริ่งสายรกสักแต่สร้างไม่ได้ ต้องมีฤกษ์ยามเข้าได้เข้าเข็ม  หลวงปู่บุญจารแผ่นยันต์ครูลงวิชาสายรก ยอดวิชาทำมาหากิน ยอดวิชาเรียกทรัพย์สิน เหมือนกับองค์พระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์เจ้า อยู่ในพระครรภ์พระบรมชนนี มหาเทพทั่วสากลพิภพต้องมาบำรุงบำเรอองค์บรมโพธิสัตว์เจ้า มิเช่นนั้นหัวแตกเป็น ๗ เสี่ยง จากนั้นนำไปหล่อพระกริ่งใน  “โภคาฤกษ์” ฤกษ์แห่งสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ แห่ง ปลุกเสกอีก  3 วัน พระกริ่งสายรกเป็นยอดพระกริ่งแดนอีสาน พระผู้สร้างต้องมีบารมีครอบคลุม ทั่วฟ้าดินสั่งฟ้าสั่งฝนได้จึงจะสร้างพระกริ่งสายรกที่ทรงพลังได้ ญาท่านบุญ สร้างกริ่งสายรก จึงมีแต่ผู้มาอนุโมทนา แม้แต่พระเกจิดังๆที่สร้างกริ่งสายรกยังต้องยอมรับในบารมีนำกริ่งสายรกหลวงปู่บุญจบเหนือหัว (อย่างกล่าวเลยว่าองค์ไหนแต่มากกว่า 1 องค์ก็แล้วกัน ) ผู้สำเร็จวิชาสายรก บรรจงสร้างเป็นพระกริ่งสายรก บูชาเถิดพ่อ... จะไม่รู้จักคำว่าอดอยาก มีแต่คนจักมาอุดหนุน ยศแลศักดิ์เพิ่มพูน ความก้าวหน้า เจริญสืบไปเบื้องหน้าจักเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งผอง ผู้ใดพบให้บูชาจงดีจักแสดงอานุภาพมากมายสุดพรรณนา  มีผลอย่างโบราณว่า เป็นเลิศทางโภคทรัพย์มาก มีกิน มีใช้ไม่ขาดมือ ไม่หาย ไม่จาง จำเริญก้าวหน้า เกิดลาภผลยศศักดิ์สรรเสริญ ความผาสุกเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำแล
www.kanesorn.com

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่บุญ วัดแสงน้อย อุบลราชธานี บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี  บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี บูชาได้แล้วครับ
พญาครุฑ กำเงินสด เลื่อนยศ ปลดหนี้ 🔹ตะกรุดน้ำขึ้นให้รีบตัก รุมรักทับปรอท (ตะกรุดนะอ้อแอ้3)

เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ
เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ
เนื้อชนวนกาหลั่ยทองลงยาราชาวดีไตรรงค์

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” มีจำกัดครับ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ
พระกริ่งสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร”