พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

👉พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 เนื้อนวะโลหะ
🙏พระกริ่งอิ่มบุญ เป็นพระที่จัดสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามที่สุดแห่งยุครุ่นหนึ่ง ใครเห็นก็กล่าวขวัญถึงพุทธศิลปะอันอ่อนช้อยลงตัว พระพักตร์ที่แลดูมีเมตตา และรับรู้ได้ถึงภาวะปลอดทุกข์หรือดูอิ่มบุญอิ่มใจได้อย่างชัดเจน สมดังวัตถุประสงค์ของ "โครงการอิ่มบุญ" ที่มุ่งนำพาเยาวชนให้รู้ซึ้งถึง "ธรรมะ" ส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติธรรมและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทธเจ้า เพื่อเติบโตไปเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญสืบไป โดยมีประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นองค์อุปถัมภ์โครงการ
              ทั้งนี้ การจัดสร้างยังได้รับเมตตาจากพระมหาเถระและพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ร่วมมอบแผ่นจารและชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้าง และประกอบพิธีเททอง อาทิ พระพรหมเมธี พระพรหมสุธี พระพรหมบัณฑิต และเจ้าอาวาสวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเลื่อมใสกราบใหว้บูชาประดิษฐานอยู่ เช่น วัดหลวงพ่อโสธร วัดพระพุทธชินราช วัดพระบรมธาตุนครฯ วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระธาตุนครพนม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดช้างให้ วัดระฆังฯ วัดพนัญเชิง และวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นต้น ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะระฆังเก่าจากวัดเหล่านั้น จึงกลายมาเป็นชนวนโลหะที่เปี่ยมเต็มด้วยพลังบุญพลังศรัทธาอันทรงพลานุภาพยิ่งใหญ่
              นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เมตตาเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รวบรวม "พลังเตโชธาตุ (ธาตุไฟ)" อันบริสุทธิ์จากพระอาทิตย์จุดชนวนเทียนชัยอีกด้วย พิธีมหาพุทธาภิเษกประกอบขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานจุดเทียนชัย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมด้วยเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ๑๐๘ รูป ร่วมอธิษฐานจิตและลงอักขระเลขยันต์ พร้อม นะ โภคทรัพย์
              พระกริ่งอิ่มบุญ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณอันสูงส่ง โดยเชื่อว่า เมื่อได้บูชาแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ คุ้มครองให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีทรัพย์สินเงินทอง สมบูรณ์ด้วยเกียรติยศชื่อเสียง รวมทั้งป้องกันภยันตรายต่างๆ อย่างครบถ้วน ปัจจุบันเนื้อทองคำและเนื้อเงินหมดลงแล้ว เหลือเพียงชุดกรรมการอุปถัมภ์และชุดกรรมการเพียงไม่กี่ชุด ส่วนเนื้ออื่นๆ มีบางส่วน ประกอบด้วย เนื้อนวโลหะ เนื้อสัตตโลหะ เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อทองระฆัง ซึ่งก็ใกล้หมดเต็มทีแล้ว โดยการจัดสร้างมีจำนวนจำกัด และมีหมายเลขกำกับทุกองค์
              เนื่องในโอกาสครบรอบพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเฉลิมฉลองพระชันษา ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศล ส่งเสริมเยาวชนเข้าถึงธรรม เพื่อเติบโตเป็นผู้มีคุณธรรมและสืบสานพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยสามารถบริจาคบูชาและรับวัตถุมงคลได้ทันที ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ "อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้กุศล"
เวปไซร์ทางร้าน www.kanesorn.com
🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

พระกริ่งอิ่มบุญ พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี วัดบวรนิเวศวรวิหาร เสาร์9 มิถุนายน 2555 บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง




รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี  บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรี จ.อุทัยธานี บูชาได้แล้วครับ
พญาครุฑ กำเงินสด เลื่อนยศ ปลดหนี้ 🔹ตะกรุดน้ำขึ้นให้รีบตัก รุมรักทับปรอท (ตะกรุดนะอ้อแอ้3)

เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย บูชาได้แล้วครับ
เหรียญหลวงปู่นาค กิติปัญโญ รุ่นแรก วัดป่าไทรย้อย

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ บูชาได้แล้วครับ
เนื้อชนวนกาหลั่ยทองลงยาราชาวดีไตรรงค์

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” บูชาได้แล้วครับ
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์”รุ่นหนุนดวง๙๙” มีจำกัดครับ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร” บูชาได้แล้วครับ
พระกริ่งสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เนื้อนวะก้นเงิน “รุนเจริญพร”