พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

รายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

🈲 #พระกริ่งกวนอิม รุ่น เมตตาธรรม
วัตถุมงคลตรุษจีน #เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ
🙏 เกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่สมาน สุธมฺโม 
แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี 

🈲 กล่าวถึง วัตถุมงคลที่ระลึก ตรุษจีน 2564 
พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี  ดำริจัดสร้าง “ พระกริ่งกวนอิม รุ่นแรก” ถวายนามงคล รุ่น เมตตาธรรม  เพื่อสมทบทุนตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธ โดยมี พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี พระเถราจารย์เจ้าพิธีขลัง เป็นเจ้าพิธีครั้งสำคัญนี้

✳️กล่าวถึง พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพที่นิยมบูชาอย่างมากในหมู่ชาวจีน    ชาวไทยและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา  ด้วยพระทัยเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจึงเข้าถึงจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย ทรงช่วยและนำทางสรรพสิ่งมีชีวิตกรุณาโปรดสัตว์ทั่วไตรภูมิให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง กลับใจคนชั่วให้กลายเป็นคนดี ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆ และบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จ และนำพามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข  
          ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผู้คนที่ให้ความเคารพต่างนิยมหารูป งานปั้น งานแกะสลักของท่านมาเคารพบูชาเสริมสิริมงคล ยึดเหนี่ยว จิตใจ เป็นอย่างมาก
🈲🈲 เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ หรือ อวโลกิเตศวร ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาค เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย และทรงเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนา ซึ่งปางประทานพรนี้ ถือเป็นปางที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุด  และเป็นปางแห่งการปัดเป่าความทุกข์ภัย แด่ผู้ที่เดือดร้อน สามารถก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เจ้าเเม่กวนอิมปางนี้จึงเป็นปางที่มีคนนับถือกันมาก     ช่วยให้คนพ้นทุกข์ 
ขอให้มีจิตใจเคารพบูชาอย่างซื่อตรง พร้อมท่องชื่อท่านจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นสุข

✳️พระกริ่งกวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการบูชาแพร่หลายมากที่สุด และเป็นที่คุ้นเคยแม้กระทั่งต่อชาวพุทธฝ่ายเถรวาทแบบบ้านเราเองมาช้านาน คนจีนเรียกพระองค์ว่า กวนอิม, ญี่ปุ่นเรียก กันนอน, ทิเบต เรียก เชนเรซิก เป็นต้น  เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา (ในเชิงธรรมาธิษฐานคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ทรงตั้งปณิธานที่จะไม่เสด็จเข้านิพพานจนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ พระนามของพระองค์ปรากฏในพระสูตรมหายานสำคัญๆ เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร, สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นต้น แม้ว่าในภาวะของโพธิสัตว์มักถือกันว่าไม่เป็นทั้งเพศบุรุษหรือสตรี แต่รูปศิลปะแรกๆ ของพระองค์ในอินเดียมักแสดงความเป็นเพศชาย ในขณะที่เมื่อการบูชาพระองค์แพร่หลายเข้าไปในประเทศจีน แรกนั้นนายช่างก็แสดงรูปของพระองค์เป็นบุรุษอยู่ ต่อมาในสมัยหลังเมื่อตำนานพื้นเมืองของจีนเอง เรื่องพระธิดาเมี่ยวซันแห่งอาณาจักรซินหลิง ซึ่งถือว่าเป็นชาติก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ รูปของพระองค์ได้แสดงลักษณะของสตรีเพศอย่างชัดเจน กลายเป็น “เจ้าแม่กวนอิม” ที่รู้จักกันดี

✳️🈲 พระกริ่งกวนอิม เป็นวัตถุมงคลที่โบราณาจารย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง ในอดีตหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ลำปาง, วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ,วัดโพธิ์แมน คณะสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย, วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น เคยจัดสร้างไว้และมีประสบการณ์ทั้งสิ้น

🈲🙏 ที่สำคัญในการนี้ หลวงปู่สมาน และ พระครูบาสุรินทร์ ได้จารแผ่นยันต์ ปลุกเสกแผ่นชนวนศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นยอดคุณวิเศษ ตามตำราการสร้างพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ มาเป็นชนวนในการสร้างครั้งสำคัญนี้ ซึ่งคือ “ พระยันต์นะ ๑๐๘”  ประกอบด้วย ๑.ยันต์ปทุมจักร์ ๒.ยันต์ปทุมจักร์ ๓.ยันต์ปทุมจักร์ ๔.ยันต์ปทุมจักร์ ๕.ยันต์ปทุมจักร์ ๖.ยันต์ภคะวัมปติ ๗.ยันต์ภคะวัมปติ ๘.ยันต์ภคะวัมปติ ๙.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๐.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๑.ยันต์กันภัย ๑๒.ยันต์กันภัย ๑๓.ยันต์กันภัย ๑๔.ยันต์กันภัย ๑๕.ยันต์กันภัย ๑๖.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๗.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๘.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๙.ยันต์พระไตรสะณาคม ๒๐.ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์ ๒๑.ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์ ๒๓.ยันต์จักรศิรโลกย์ ๒๔.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๕.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๖.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๗.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๘.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๙.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๐.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๑.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๒.ยันต์มงกุฎพระเจ้า ๓๓.ยันต์พระบาระมี ๓๐ ทัศ ๓๔.ยันต์มหาละลวย ๓๕.ยันต์มหาละลวย ๓๖.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๗.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๘.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๙.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๔๐. ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๔๑.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๒.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๓.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๔.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๕. ยันต์โสฬสมงคล   ๔๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑ ๔๗. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒ ๔๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๓ ๔๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๔ ๕๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๕ ๕๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๖ ๕๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๗ ๕๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๘ ๕๔. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๙ ๕๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๐ ๕๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๑ ๕๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๒ ๕๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๓ ๕๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๔ ๖๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๕   ๖๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๖ ๖๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๗ ๖๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๘ ๖๔.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๙ ๖๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๐ ๖๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๑ ๖๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๒ ๖๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๓ ๖๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๔ ๗๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๕ ๗๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๖ ๗๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๗ ๗๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๘    ๗๔.ยันต์กันโจรกันภัยทั้งปวง
๗๕.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๑ ๗๖.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๒ ๗๗.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๓ ๗๘.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๔
๗๙.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๕ ๘๐.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๖ ๘๑.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๗  ๘๒.ยันต์กันอมนุษย์
๘๓.ยันต์กันอมนุษย์ ๘๔.ยันต์กัมหมี ๘๕.ยันต์กันช้าง ๘๖.ยันต์กันเสนียด ๘๗.ยันต์กันเสนียด
๘๘.ยันต์ทำความชนะ ๘๙.ยันต์ทำความชนะ ๙๐.ยันต์กันธนูหน้าไม้ ๙๑.ยันต์กันธนูหน้าไม้
๙๒.ยันต์กันฟืนไฟ ๙๓.ยันต์กันโจร ๙๔.ยันต์กันคุณ ๙๕. ยันต์กันทั้งปวง ๙๖.ยันต์กันหมอกควัน ๙๗.ยันต์กันหมอกควัน ๙๘.ยันต์กันหมอกควัน ๙๙.ยันต์กันหมอกควัน ๑๐๐. ยันต์กันผี ๑๐๑.ยันต์กันอุบาทว์ ๑๐๒.ยันต์กันหอกดาบ ๑๐๓.ยันต์กันแรดและควาย ๑๐๔.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๕.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๖.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๗.ยันต์ชรฎามหาพรหม และ   ๑๐๘.ยันต์จตุโร  และ มหายันต์ยอดปาฏิหาริย์  “นะปถมัง ๑๔ นะ” 
ประกอบด้วย ๑.ยันต์นะครอบจักรวาล ๒.ยันต์นะนาคบาศ    ๓.ยันต์นะบังเมฆา    ๔.ยันต์นะกำจัด ๕.ยันต์นะกำจาย ๖.ยันต์นะทน๗.ยันต์นะบริชาทุกทิศ ๘.ยันต์นะบังไตรภพ ๙.ยันต์นะบังสมุด ๑๐.ยันต์นะปิด
๑๑.ยันต์นะปิดอากาศ ๑๒.ยันต์นะล้อม ๑๓.ยันต์วะชิราวุธ และ ๑๔.ยันต์นะสะท้านดินไหว
ยันต์ทั้งหมดนี้มีพุทธคุณครอบจักรวาล เช่น ป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวง, กันสรรพโรค ,  มีคุณหาที่สุดมิได้, กันภัยต่างๆ ป้องกันอุบัติภัย , อุดมมงคล, แคล้วคลาดอาวุธทั้งปวง, เสริมสร้างสิริมงคล, ทำให้บังเกิดทรัพย์ �เสริมสร้างตบะเดชะ, เมตตามหานิยม ,คุ้มภัยอันตรายทั้ง ๔ ทิศ ,กันโจรทั้งปวง ,กันอมนุษย์ สัตว์ร้าย เขี้ยวงา กันเสนียด ,ชนะความ มีพุทธานุภาพครอบจักรวาล  
🈲✳️🈲 นำมาเททองหล่อเป็นองค์ 
พระกริ่งกวนอิม รุ่น เมตตาธรรม  รุ่นแรก 
หลังจากนั้นจะนำประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ โดยมี พระเกจิอาจารย์ดัง ๙ รูป เมตตาร่วมนั่งปรกปลุกเสก
ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน www.kanesorn.com
🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

หลวงปู่สมาน สุธมฺโม แห่งที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดรายการสั่งจอง

เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ
เหรียญพระมหาคณปติวิฆเนศวร เปิดจองครับ 081-425-6328

หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ
หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี”พยัคฆ์รวยเรื่องฤทธิ์” เปิดจองครับ

สุดยอดเครื่องรางอมตะตะกรุดโทนลูกสะกด - ตะกรุดชายจีวร ตำรับหลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่ เปิดจอง สุดยอดเครื่องรางอมตะตะกรุดโทนลูกสะกด - ตะกรุดชายจีวร ตำรับหลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่ เปิดจอง
ตะกรุดชายจีวร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เครื่องรางอมตะที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อคูณอย่างมากที่สุด สุดยอดประสบการณ์ที่เล่าขานกันอย่างลือลั่น

เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ เปิดจองครับ เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ เปิดจองครับ
เหรียญคุรุเทวา รุ่น เจริญสุขลาภผลพูนทวี จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดสร้างให้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์