พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

บูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

วัตถุมงคล รุ่น ปลดหนี้ทวีทรัพย์ วัตถุมงคลดีปี ๒๕๕๕ พระดี มีพุทธคุณ ค่าบูชาถูก 

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

สืบทอดวิชาจากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ศิษย์เอกหลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา หลวงพ่อโอภาสี บางมด

ในอดีตย้อนไปซัก 40-50 ปีในแถบหนองมะโมงนี้ค่อนข้างจะทุรกันดาร หรือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยง ด้วยสภาพพื้นที่ที่ชุกชุมไปด้วยชุมโจรปล้นวัวปล้นควายประกอบกับเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ไกลหมอ ไกลเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งในยามตกทุกข์ได้ยากของคนทุกชนทุกชั้นในละแวกนั้นไม่ว่าจะเรื่องเจ็บป่วย ผีเข้าเจ้าสิง ถูกกระทำย่ำยี ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล วัวหายควายพลัด มีเหตุลักขโมย ถูกประทุษร้าย และอีกหลากหลายปัญหานานับประการ ที่ชาวบ้านต้องการที่อาศัยพึ่งพิง ที่สำคัญบุคคลผู้นั้นมิใช่อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ หรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์มาจากไหน แต่กลับเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีปฏิปทาเคร่งครัดน่าเลื่อมใสและมีวิทยาบารมี พอเป็นที่ผ่อนปรนบรรเทาทุกข์โศกสงเคราะห์สังคมโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ ภิกษุรูปนั้นชาวบ้านคุ้นปากกันในนาม “หลวงพ่อเกิด”

หลวงพ่อเกิด หรือพระครูอุดมชัยกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท นามเดิม บุญเกิด จันทรา เป็นบุตรของนายกรม จันทรา นางสี จันทรา เกิดเมื่อวันที่ ๔ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ณ บ้านเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๕ ธ.ค. พ.ศ.๒๔๙๕ ณ พัทธสีมาวัดเขาดิน โดยมีพระครูสิงหชัยสิทธิ์(ฉะอ้อน) วัดพาณิชย์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสมทบ วัดศรีสโมสร ต.กุดจอก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการบรรจง วัดเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปัณฑิโตภิกขุ” หมายถึง “ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาฉลาดรอบรู้”
ในปี 2495 หลังจากอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาฉลองศรัทธาโยมบิดา โยมมารดา ณ วัดเขาดิน ประจวบเหมาะกับในปีนั้นนั่นเองท่านเจ้าขุนวาปินทร์ (หรือเจ้าขุนน้อยแห่งบ้านหนองขุ่น)ศิษย์ฆราวาสก้นกุฏิรุ่นอาวุโสของหลวงปู่ศุขอีกท่านหนึ่ง ได้ถือเอาฤกษ์วัน 5 เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำจัดเป็นพิธีไหว้ครูเสาร์ 5 ขึ้น นับว่าเป็นพิธีไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่กว่าพิธีไหว้ครูครั้งอื่นๆ ในงานไหว้ครูครั้งนี้เจ้าขุนวาปินทร์ได้เปิดโอกาสถ่ายทอดและประสิทธิ์ประสาทเวทวิทยาอาคมให้แก่เหล่าศิษย์ด้วยตัวท่านเอง ใครสนใจในด้านใดก็เลือกเรียนเอาตามวาสนาบารมีและจะต้องทำให้เห็นผลในวันนั้น มีทั้งวิชาเสกหุ่นชกกัน เสกข้าวสารให้เป็นกุ้ง เสกเป่าผงให้เป็นนะปัดตลอด สารพัดวิชาที่เจ้าขุนท่านทำสำเร็จชำนาญแล้ว ส่วนหลวงพ่อท่านเห็นว่าเรียนวิชาที่สามารถช่วยผู้อื่นได้จะเป็นประโยชน์กว่าท่านจึงเลือกเรียนวิชาแก้วิชาถอนวิชาป้องกันรักษา และถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในวันนั้นที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาเฑาะว์มหาวิเศษ และวิชาแก้พิษหมาบ้าจากท่านเจ้าขุนโดยตรง
ในปี 2496  ท่านจึงไปศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานเบื้องต้นในสำนักวัดสิงห์ในสมัยที่พระครูฉะอ้อนองค์อุปัฌชาย์เป็นเจ้าสำนัก พระครูฉะอ้อนท่านนี้เป็นเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับองค์หลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคคลองมะขามเฒ่าและพระครูฉะอ้อนท่านนี้แหละที่เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดการงานศพหลวงปู่ศุข ด้วยความใกล้ชิดทั้งพระครูฉะอ้อนและอาจารย์ฆราวาสอีกหลายท่านที่เป็นศิษย์สายตรงในองค์หลวงปู่ศุข ประกอบกับความใฝ่รู้ หลวงพ่อท่านจึงได้ซึมซับศึกษาสรรพวิทยาการในสายหลวงปู่มาพอสมควร ทั้งวิชาปรอท จากหมอยาเฒ่า วิชาเสกขี้ผึ้ง อาจารย์ของท่านเสกขี้ผึ้งบนมือให้เป็นน้ำได้อย่างอัศจรรย์ ท่านจึงได้เรียนรู้หลักในการใช้ธาตุ ตั้งธาตุต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสรรพวิชาและเคล็ดคาถาอีกบางบท ที่ท่านได้ตั้งแต่ในพรรษาต้นๆ อย่างเช่นการทดลองวิชาหายตัว โดยเขียนอักขระลงบาตรแล้วบริกรรม ปรากฏว่าเช้าวันนั้นชาวบ้านใส่บาตรข้ามท่านไปหมด สร้างความประหลาดใจแก่หมู่เพื่อนภิกษุที่ร่วมออกภิกขาจาร
ปี 2497 ได้ไปศึกษาวิชา 12 ภาษากับ อ.เฉลิม คราวเดียวกันกับหลวงปู่พิมพา วัดหนองตางู จ.นครสวรรค์ วิชา 12 ภาษานี้เป็นวิชานี้ว่ากันว่าผู้ทำสำเร็จจะสามารถทำสมาธิจิตให้ไปสัมผัสกับภพภูมิจิตในระดับต่างๆทั้ง 31 ภูมิได้ แม้ในภูมิมนุษย์เองก็สามารถฟังและสื่อสารกับภาษาอื่นๆได้ตามใจปารถนา
ปี 2498 ได้พบกับ อาจารย์ชื้นศิษย์ฆราวาสคนสำคัญอีกท่านหนึ่งที่สืบสานกรรมฐานสายหลวงพ่อเขาสาลิกา ภายหลังได้บวชและรู้จักกันในนามหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง หลวงพ่อเกิดได้ศึกษากับท่านอาจารย์ชื้นตั้งแต่อาจารย์ชื้นยังดำรงเพศเป็นฆราวาส และอาจารย์ชื้นท่านนี้เองเป็นผู้เชื้อเชิญให้ท่านได้ไปนมัสการหลวงพ่อเขาสาลิกาที่สำนักเขาสาลิกาท่านเล่าว่าหลวงพ่อเขาสาลิกาท่านไม่พูด ท่านจุดเทียนตั้งไว้ 6 เล่มแล้วใช้มือดับทีละเล่มจนเหลือเทียนเล่มเดียวท่านจึงหยิบเทียนเล่มนั้นขึ้นมานั่งเพ่งเท่านั้น ท่านว่าเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับการสอนเรื่องอายตนะ ผัสสะ การแยกรูป –นาม แยกกองกรรมฐานจนถึงขั้นกายละเอียด
ปี 2499– 2500 ออกจาริกธุดงค์ปลีกวิเวกกระทำความเพียรทางจิต ขึ้นไปทางนครสวรรค์โดยมุ่งหน้าไปทางเหนือ
ปี 2501-2506 กลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดาและออกธุดงค์ต่อจนกระทั่งกลับมาพบสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติและมีนิมิตมหัศจรรย์ให้ต้องจำพรรษาและถือได้ว่าเป็นภิกษุรูปแรกที่เปิดถ้ำเขาตะพาบ จ.อุทัยธานีในถ้ำแห่งนี้หลวงพ่อพบกับความมหัศจรรย์ในโลกวิญญาณมากมายโดยเฉพาะเรื่องพระธาตุ
ในระหว่างนั้นท่านได้ไปเชิญพระธาตุที่เขาบางแกรกและได้พบกับ หลวงพ่อปะขาวหายพระผู้ทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งที่ชาวบ้านในละแวกนั้นพบเห็นมาช้านาน แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน รุ่งเช้าท่านก็มาปรากฏในรูปของพระภิกษุห่มผ้าสีกรักบ้าง บางคราวก็นุ่งขาวห่มขาวแบบชีปะขาวบ้าง ชาวบ้านแปลกใจจึงได้พยามสะกดรอยตามพอถึงริมลำน้ำชาวบ้านก็แอบดูปรากฎว่าเผลอแผลบเดียวหลวงพ่อท่านข้ามไปฝั่งโน้นได้ในพริบตาชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อชีปะขาวหาย
ปี 2507 ชาวบ้านและบรรดาญาติโยมจึงได้ร่วมใจนิมนต์ท่านมาจำพรรษา ณ วัดเขาดินท่านจึงได้ทำการปกครองวัดเขาดินตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงปัจจุบันและนับได้ว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งได้นานที่สุด เนื่องจากก่อนหน้านั้นเจ้าอาวาสแต่ละรูปล้วนมีเหตุให้สึกหาลาเพศไปด้วยเหตุต่างๆ ว่ากันว่าเจ้าเขาแห่งนี้แรงนักแต่ท่านก็แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าท่านสามารถปกครองได้ทั้งรูป-นาม จนกระทั่งก่อให้เกิดความเจริญตราบเท่าปัจจุบัน

การจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านนั้นเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 08 เป็นพระสมเด็จรุ่นแรกพิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จัดสร้างด้วยเนื้อผงกระดูกคนโบราณสูง 6 วา 9 ศอก นอนขวางตะวันที่ค้นพบบนยอดเขาผสมผงพระธาตุสิวลีและผงพุทธคุณ 108 ในสมัยนั้น ด้านหลังเป็นอักษรจมเขียนว่า “ที่ระลึกวัดเขาดิน ตรงกลางเป็นยันต์ตัว เฑาะว์” ให้พระเณรกดพิมพ์กันเองภายในวัด หลังจากอธิษฐานจิตปลุกเสกเรียบร้อยแล้วได้แจกจ่ายให้กับศิษย์ที่เดินทางมากราบไว้ขอพรและได้ร่วมทำบุญสร้างวัด ส่วนหนึ่งได้เก็บไว้ท่านยังไม่อนุญาต” บนยอดมณฑป และได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ แจกมาตลอดในโอกาสและวาระต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้หมดจากวัดไปนานแล้ว

            รุ่น ปลดหนี้ทวีทรัพย์ เดิมทีต้องการจะเปิดให้บูชาหลังออกพรรษา เพราะหลายรายการได้จัดสร้างเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ต่างประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมจึงไม่สามารถนำไปให้หลวงพ่อเกิดท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกได้ ก่อนน้ำจะท่วมยังได้นำพระปิดตาปลดหนี้ไปเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดถ้ำตะเพียนทอง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดยมีพระเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสก 9 รูป นำเข้าพิธีปลุกเสกหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่น สมปรารถนา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 หลวงพ่อเกิดอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวครั้งสุดท้ายวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555  ก่อนเปิดให้ศิษย์ได้บูชา รายการที่จัดสร้างครั้งนี้ประกอบด้วย พระกริ่งอรหังรุ่นแรก พระปิดตาปลดหนี้หลังพญาเต่าเรือน เหรียญเสมาหลังพญาเต่าเรือน เหรียญหล่อพญาเต่าเรือนหลังยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย์ (จิ๋วแต่แจ๋ว) ทุกรายการเน้นรูปแบบที่สวยงาม ค่าบูชาถูก แต่พุทธคุณสูง แม่พิมพ์เหรียญเสมาได้ทำลายแล้วเก็บไว้ที่วัดเขาดิน

ด้วยเหตุที่ว่าขณะนี้หลายพื้นที่ต่างประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือนเสียหาย ทรัพย์สินเสียหาย ไร่สวน ไร่นาเสียหาย จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เงินซ่อมแซม ต่อเติมจำนวนมาก รุ่น ปลดหนี้ทวีทรัพย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจโดยเปิดให้บูชาวัตถุมงคลที่ดี มีพุทธคุณสูง ค่าบูชาถูก เพื่อให้ศิษย์หลวงพ่อเกิดทุกระดับชั้นได้บูชาเพื่อไปอธิษฐานขอพร ขอโชคลาภ ขอความร่ำรวย ได้อย่างแท้จริง

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดบูชาได้แล้ว

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ “เหรียญพระแก้วมรกตเนื้อเมฆพัตร”ฉลองอายุ 100 ปี บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ “เหรียญพระแก้วมรกตเนื้อเมฆพัตร”ฉลองอายุ 100 ปี บูชาได้แล้วครับ
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ “เหรียญพระแก้วมรกตเนื้อเมฆพัตร”ฉลองอายุ 100 ปี

หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ
เหรียญกันชง ทรงจำปี พุทธศักราช 2565 รุ่น5 “เสริมมงคล”พิมพ์ใหญ่ขนาด 4 เซ็นติเมตร

เหรียญหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม สกลนคร บูชาได้แล้วครับ เหรียญหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม สกลนคร บูชาได้แล้วครับ
หลวงปู่ผ่าน ต่างรู้จักท่าน ผ่านตลอด เมื่อมีภัย ยังรอด ผ่านพ้นมาได้ จะสอบครู ข้าราชการ ก็สอบผ่านให้ จะเดินทาง ใกล้ไกล ปลอดภัยทุกเส้นทาง..