พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

เครื่องรางของขลัง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 
👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม มีจำกัดครับ‼️
👉👇ก่อนจะบูชามารู้จักความหมาย “ไกรสรปักษานาคาธิบดีหรือ เทพนิมิตร” ดังต่อไปนี้
1.ไกรสร คือพญาสิงห์เป็นผู้มี อำนาจ วาสนา บารมี ตบะ พละกำลัง
2.ปักษา คือพญานกเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องว่าให้คุณด้านเมตตามหานิยม การเจรจา ค้าขายว่องไว
3.นาคาธิบดี คือเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวง เป็นผู้ที่บันดาลทรัพย์สมบัติ ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ อันมากมายก่ายกอง
...เมื่อสามสิ่งมารวมกัน จึงเป็นสัตว์หิมพานต์ ที่คอยดูแลและรับคำสั่งจากสรวงสวรรค์ ให้ไปเข้าฝัน หรือ ให้พบเห็น แก่ผู้ที่ทำดี เพื่อที่จะได้รับพรตามความประสงค์ ของผู้นั้น เมื่อถึงเวลา ถ้าเป็นพระสงฆ์ ที่จะได้พบเจอ ก็จะเป็นพระอริยะสงฆ์ เพราะพระอริยะสงฆ์เหล่านี้ ท่านเป็นผู้ไม่ยึดติด ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เทพนิมิตรก็จะนำพวกท่านเหล่านี้ เข้าสู่ประตูแห่ง วิมานทิพย์ เพื่อที่จะเข้าพระนิพพานสืบต่อไป
...แต่ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไป เทพนิมิตรก็จะรอคำสั่งจากองค์อินทร์ องค์พรหม องค์พระอิศวร ให้ประธานสิ่งที่ปราถนา ดั่งที่หวังที่ตั้งใจ
...ทางมนุษย์ก็จะแยกเป็น 1.มนุษย์ผู้ปฏิบัติ หรือเรียกว่า อุบาสก อุบาสิกา ก็จะเห็นแสงแห่งธรรม และ วิมานแห่งความสุข ที่ตนพึงจะได้รับ
2.มนุษย์ ผู้ทำมาหากิน หรือประกอบสัมมาอาชีพ ต่างๆ ท่านก็จะมอบความสุข ความสำเร็จ ดั่งหวังดั่งตั้งใจ ให้กับผู้นั้นๆ ถ้าถามว่าจะเห็นท่านองค์จริงได้ยังไงบ้าง ก็ต้องขอบอกว่า ท่านเป็นผู้มีกายทิพย์ เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ จะเห็นได้คือในฝัน หรือ ในที่ต่างๆแค่แวปเดียว แค่แวปเดียวแค่นั้น รับรองได้เลยว่าผู้ที่เห็น ก็จะประสบความสำเร็จ ดั่งที่หวัง ดั่งที่ตั้งใจ ในทุกๆเรื่อง
...ส่วนตะกรุดข้างใน หลวงพ่อใจ ท่านได้ให้พระลง หัวใจสิงห์ เพื่อเป็นการป้องกัน ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย ทั้งปวง เมื่อมีเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกะผู้นั้นๆ ส่วนตัวผมได้นำชนวนเก่าปู่เนื่อง ปู่หยอด ปู่เก๋ ปู่ง้อ ปู่หนู ปู่น้อย มาผสม ทำเป็นองค์ขึ้นมา ซึ่งจะมีความหมายที่ว่าหลวงพ่อใจ ท่านให้ความเคารพครูบาอาจารย์ท่านมาก ดังนั้นแล้ว เมื่อเอา ชนวน เหรียญ ตะกรุด ของครูบาอาจารย์ท่านมาผสมใส่เข้าไป ก็จะมีพุทธคุณจากครูบาอาจารย์ ของหลวงพ่อใจ เพิ่มเข้าไปอีก จัดได้ว่าผู้ใดที่มีไว้บูชาติดตัว ก็จะเป็นมงคลยิ่งแก่ผู้นั้น ครับผม🙏
 
คาถาบูชา “ไกรสรปักษานาคาธิบดี” หรือเทพนิมิตร

ตั้งนะโม 3 จบ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธา ธัมมา สังฆา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
🙏🙏🙏
1.เนื้อ 3 k 
2.เนื้ออัลป้าก้าซาติน
3.เนื้อเขียวเหนียวทรัพย์
4.เนื้อชนวนผสมตะปูสังฆวานร
www.kanesorn.com

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดเครื่องรางของขลัง

หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕ ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕ ปี๒๕๕๗ บูชาได้แล้วครับ
หลวงปู่หมุน วัดจาน จ.ศรีสระเกษ ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช รุ่ น"จักรพรรดิ์ เสาร์ ๕" ปี๒๕๕๗ มีจำกัดครับ

หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่ออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี บูชาได้แล้วครับ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุด พลังแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ บารมีเหลือล้น สมดุลของความสุข ความสมบูรณ์พูลผล มีค่าอนันต์ กินไม่หมด กินไม่สิ้น กินไม่รู้จบ 🐍มังกรกินหาง🐍 หลวงพาออรรณพ วัดถ้ำเขาน้องเกสโร จ.เพชรบุรี 📲062-939-4462 ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน www.kanesorn.com 🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1

ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ ไกรสรปักษานาคาธิบดี 👉หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม บูชาได้แล้วครับ
ก่อนจะบูชามารู้จักความหมาย “ไกรสรปักษานาคาธิบดีหรือ เทพนิมิตร” ดังต่อไปนี้👇