รายการในหมวดบูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

🙏เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ
ปี 2554
พระราชสุทธิญาณมงคล หรือ พุทธศาสนิกชนรู้จัก กันในนาม “ หลวงพ่อจรัญ “ เจ้าอาวาสวัด อัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เดิมชื่อ จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็บบุตรคนที่ ๕ ในจำนวน ๑๐ คน บิดาชื่อ นายแพ จรรยารักษ์ มารดาชื่อ นางเจิม จรรยารักษ์
การ ศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๒ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๔ จากโรงเรียนสิงหวัฒนาพาหะ (โรงเรียนประจำจังหวัด) พ.ศ. ๒๔๙๒ จบนักธรรมโท สนามหลวง วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (อุปสมบทได้เพียง ๗ พรรษา) พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๑ ที่วัด พรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปัจจุบัน
เป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ได้เลื่อนวิทยะฐานะ ตามลำดับ คือ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ พระราชสุทธิญาณมงคล เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี และ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
ผลงาน
พระ ราชวิสุทธิญาณมงคล เป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และวิปัสสนาจารย์พร้อม ๆ กันในปัจจุบันมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาเข้ารับการอบรมฝึกสมาธิกันมาก จนหาวันว่างไม่ได้ ท่านได้พัฒนาวัดอัมพวันให้เป็นสถานพัฒนาจิตใจ
ยกระดับความเป็นมนุษย์ พัฒนาสังคม
ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมจากวัดของท่านนับเป็นแสน ๆ คน และมีผู้ที่ใจบุญนำทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวสารอาหารแห้งมาถวาย เป็นจำนวนมาก ผู้ใหญ่ของ ทางราชการ ให้ความเคารพนับถือ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัย รามคำแหงได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา แก่ท่าน ที่วัดอัมพวัน นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทานโล่ จากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้มีผล งานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม และของกรมศาสนา
ประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อ

เคยมีดาราหญิงท่าหนึ่งไปเที่ยวทะเล ขณะที่นั่งบนเรือเกิดลมพายุหนักมา ดาราหญิงท่านนั้นก็ได้อธิษฐานต่อหลวงพ่อ ซักพักพายุก็สงบ ซึ่งดูแล้วอาจจะบังเอิญถ้าไม่ใช่ดาราหญิงท่านนั้นได้พบเพื่อนที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อแล้วได้เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นขณะที่สนทนากับหลวงพ่ออยู่ หลวงพ่อท่านนิ่งไปอึดใจ แล้วบอกว่า เดี๋ยวนะ ขอช่วยดาราหญิงท่านนี้ก่อน ซักพักก็ลืมตาแล้วบอกว่าเรียบร้อยแล้ว ดาราหญิงท่านนั้นได้ลองคิดดูพบว่าเมื่อตรวจวันเวลาที่กล่าว เป็นเวลาเดียวกันที่เธออยู่บนเรือ...และยังมีประสบการณ์อื่นๆอีกมากที่เล่า ได้ไม่หมด
📲062-939-4462
081-425-6328
ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน 
พระเครื่องคเณศร 
www.kanesorn.com
🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1
‼️งดส่งข้อความทางอินบล๊อกนะครับ
👉อินบล๊อกค้างๆเปิดไม่ได้ครับ(เฉพาะในเฟสบุ๊ค)กรุณาแอดลายเท่านั้นครับ‼️‼️‼️

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รุ่นเจริญพร เนื้อนวะโลหะ ปี 2554 บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง