รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ
จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว
แต่ถูกแบ่งยอดออกไป
ที่ประเทศจีนประมาณ 30%
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของต่างประเทศ 
จึงทำให้มี ทีมงานจากจีน
เข้ามาตามหายอดในประเทศไทย

ด้วยจำนวนการจัดสร้างอันน้อยนิด
ด้วยราคาอันบางเบา
ด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม
และที่สำคัญ
ด้วยพุทธคุณ ในพุทธวิชา
ของหลวงพ่อวิชัย 
ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 
ที่ท่านสืบทอดวิชาปฏิบัติภาวนา
และการสร้างวัตถุมงคลจากพ่อแม่ครูลาอาจารย์ท่าน

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

เปิดจอง #พระพรหมจักรพรรดิ จัดสร้างเพียงหมื่นเดียว

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง