รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

🎯เปิดจองบูชา
#ตะกรุดจินดามณี(เจ้าทรัพย์มอญแปลง)
#ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ
#วัดกอโชค จ.เชียงไหม่
🐚ตะกรุดจินดามณี(เจ้าทรัพย์มอญแปลง)เป็นตะกรุดทำมือ กระแหนะลายหัตถศิลป์โบราณ ปัดทองลงยา อีกทั้งยังอุดผงยาจินดามณี ตำรับมอญแปลง เป็นเอกด้านเมตตามหานิยม เด่นเรื่องโภคทรัพย์ เจริญรุ่งเรือง ผู้ใหญ่เมตตา (บรรยายในภาพ)
🎯เปิดจองบูชาแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 66

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ #วัดกอโชค จ.เชียงไหม่ เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง