รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

เปิดจอง
ตะกรุดมหาระงับปราบหงสา
หลวงตาสุ่ม สิรินธโร
วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา
       อนุภาพของตะกรุดมหาระงับ มีความเชื่อกันว่ามีอานุภาพในด้านมหาระงับดับภัยให้โชคร้ายกลายเป็นโชคดี ระงับดับทุกข์โศก หรือเรื่องร้ายๆตะกรุดนั้นมีอานุภาพไม่ใช่แค่ ระงับดับทุกข์โศก หรือเรื่องร้ายๆ เท่านั้นแต่ตะกรุดปลุกเสกด้วยมนต์มหาระงับ ยังมีพุทธคุณสะกดใจคนระงับความขัดเคือง ความโกรธ เป็นนะจังงังสะกดให้ผู้คนหลงลืมเรื่องราวบางอย่าง ไม่รู้ตัว และสะกดให้ผู้คนเชื่อฟัง อ่อนน้อม เชื่อถือถ้อยคำหรือคำสั่งของเราเหมาะกับคนที่เป็นผู้ปกครองหรือดูแลลูกน้อง ไพร่พลเป็นหลักทั้งนี้เพราะเป็นตะกรุดที่สามารถคุ้มครองป้องกันทั้งครอบครัวและลูกน้องบริวารได้อีกด้วย
ปิดจอง 10 กค.67
รับของ  20 กค. 67 เป็นต้นไป

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

หลวงตาสุ่ม สิรินธโร วัดหนองหว้า จ.นครราชสีมา

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง